نرم افزارحسابداری صدگان

تغييرات نحوه محاسبه معافيت ماليات بر درآمد سالانه حقوق در اصلاحيه قانون ماليات ها

0 1,115

حسابداراپ

تغييرات نحوه محاسبه معافيت ماليات بر درآمد سالانه حقوق در اصلاحيه قانون ماليات هاي مستقيم مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۴ درماده ۸۴ و ۸۵ اعلام شد.


پندار سیستم

به گزارش رسانه مالیاتی ، ميزان معافيت ماليات بر درآمد سالانه حقوق، هر ساله در قانون بودجه آن سال مشخص مي شود.

نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان، اعم از کارکنان بخش دولتي و غير دولتي، تا ميزان هفت برابر معافيت ماليات بردرآمد سالانه، ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد رقم مذکور به نرخ بيست درصد (۲۰%) مي باشد. و تاريخ اجراي مفاد اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي باشد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.