معافیت مالیاتی افراد دارای چند شغل دراصلاحیه قانون مالیاتها

0 56

بر اساس لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی تنها مشمول کسر یک معافیت نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این لایحه می شود.


به گزارش شبکه اخبار اقتصاد و دارایی (شادا)، سازمان امور مالیاتی طی اطلاعیه در ارتباط با مطلب مندرج در یکی از رسانه ها که “حذف مالیات بر مجموع درآمد” را “اشتباه بزرگ مالیاتی دولت یازدهم” خوانده بود، بیان داشت: مطابق ماده ۲۴ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، متن زیر به عنوان ماده ۱۲۹ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد.
بنا بر این اطلاعیه، در متن ماده مذکور می خوانیم، هر شخص حقیقی که جمع درآمد وی از یک یا چند منبع از منابع مختلف، اعم از معاف یا غیر معاف و یا مشمول نرخ مقطوع در یک سال مالیاتی بیش از مبلغ یک میلیارد ریال باشد، نسبت به کل درآمد حاصله، پس از کسر هزینه های قابل قبول، مشمول اخذ مالیات به نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون خواهد بود.
این اطلاعیه تصریح دارد: با توجه به مراتب فوق، موضوع اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی به موجب ماده ۲۴ لایحه مزبور که قبلا از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد، به عنوان ماده ۱۲۹ مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شد.
اطلاعیه سازمان امور مالیاتی می افزاید: از آنجایی که اخذ مالیات از مجموع درآمد اشخاص حقیقی از لحاظ اجرایی و پذیرش از سوی عموم جامعه با ایراداتی روبرو و همچنین با قوانین و مقررات موضوعه از جمله معافیت های مالیاتی پیش بینی شده در قانون مالیات های مستقیم در تناقض بوده است و از طرفی وجود مبلغ یک میلیارد ریال در شمول مالیات، موجب ترجیح بعضی اشخاص در عدم شمول مالیات نسبت به بعضی دیگر و نقض عدالت مالیاتی می گردید، لذا به منظور جلوگیری از بروز هر گونه اختلال در اجرای قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم با عنایت به موارد پیش گفته، موضوع یاد شده در فرآیند تصویب لایحه مذکور توسط مجلس شورای اسلامی از طریق الحاق تبصره ۲ به ماده ۱۰۱ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اینکه، در صورتی که هر شخص حقیقی دارای بیش از یک واحد شغلی باشد، مجموع درآمد واحدهای شغلی وی با کسر فقط یک معافیت موضوع این ماده مشمول مالیات به نرخ های مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون می شود، تبیین گردیده است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.