نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۷۹-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۸/۵(آيين نامه اجرايي بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم)

0 1,591

حسابداراپ

به پيوست،آيين نامه اجرايي بند (د) ماده(۱۳۲)اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم موضوع ماده(۳۱)قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ،که طي تصويب نامه شماره۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹ هـ مورخ ۱۱-۰۷-۱۳۹۴ هيآت محترم وزيران، تصويب و ابلاغ شده و در روزنامه رسمي شماره ۸۱۴مورخ ۱۵-۰۷-۱۳۹۴ آگهي گرديده است، براي اطلاع و اجرا ارسال مي گردد .


 با توجه به تاريخ اجراي ماده مزبور بشرح تبصره يک آن، آيين نامه اجرايي مذکور براي اعمال نرخ صفر مالياتي و مشوق هاي موضوع اين ماده از تاريخ۱-۱-۱۳۹۵ لازم الاجرا مي باشد.

پندار سیستم


                                                                                 علي عسکري

رييس کل سارمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.