نرم افزارحسابداری صدگان

اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟

0 812

حسابداراپ

سرویس مشکلات مردم درباره مشکلش با بیمه خویش فرما (اختیاری) تامین اجتماعی پرسیده و گفته اگر توان پرداخت حق بیمه را نداشته باشیم چه می شود؟


پندار سیستم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دو نوع بیمه در سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان برقرار می شود. بیمه اول، بیمه اجباری یا کارگری است که با واریز ۲۰ درصد حق بیمه توسط کارفرما و ۷ درصد توسط بیمه شده محقق می شود. البته طبق قانون، دولت نیز ۳ درصد از این حق بیمه را باید بپردازد.
بیمه دوم، خویش فرما یا اختیاری است که حق بیمه به طور کلی با بیمه گذار است. یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم پرسیده اگر حق بیمه را نپردازد چه می شود؟
علی در این باره نوشته است: بیمه اختیاری میریزم به حساب تامین اجتماعی حدود ۵ ماه توان پرداخت ندارم چکار باید بکنم؟

در پاسخ باید گفت طبق قانون، بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد مکلفند پس از شروع بیمه ، حق بیمه کامل هرماه و حق سرانه درمان مربوطه را حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد پرداخت کنند. چنانچه بین آخرین ماه پرداخت حق بیمه تا پرداخت مجدد حق بیمه بعدی ، بیش از سه ماه فاصله ایجاد شود موضوع قرارداد منعقده از تاریخ قطع پرداخت ملغی محسوب می شود.
به بیان دیگر، باید پس از ۵ ماه که توان پرداخت حق بیمه را یافتند، مجددا قرارداد منعقد کرده و اقدام به واریز حق بیمه کنند. بدیهی است سوابق قبلی بیمه ای آنها در سازمان تامین اجتماعی، وجود دارد و تجمیع می شود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.