حسابان وب

اضافه برداشت‌ بانك‌ها منابع جديد را پيش خور كرد

0 422

حسابداراپ

بانك‌ها ۸۷.۵ درصد از سپرده‌هايشان را تسهيلات داده‌اند. اين عدد نشان مي‌دهد سپرده قانوني در بانك‌ها رعايت نشده و بيش از مبلغ مجاز از سوي بانك‌ها تسهيلات پرداخت شده است.


به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، درحالي كه بانك‌ها مجاز هستند ۸۵ درصد سپرده‌ها را تسهيلات پرداخت كنند، بيش از ۲.۵ واحد درصد از نسبت قانوني تخطي كرده‌اند.

اين اقدام غيرقانوني در برخي استان‌ها با شدت بيشتر نيز انجام شده به طوري كه در تهران ۹۱.۷ درصد از ميزان سپرده‌ها، تسهيلات پرداخت شده است. به عبارت ديگر استان تهران از جمله استان‌هايي است كه امكان استفاده از مصوبه اخير دولت مبني بر آزاد شدن ۳ درصد از سپرده‌هاي قانوني بانك مركزي براي تسهيلات دهي را ندارد چرا كه قبلا اين منابع را پيش خور كرده است.

محل تبلیغ شما

در بسته اقتصادي دولت كاهش نرخ سپرده قانوني از ۱۳ به ۱۰ درصد پيش بيني شد تا بانك‌ها اين ۳ درصد منابع جديد را به بخش توليد تسهيلات دهند اما آخرين آمار بانك مركزي از چهار ماه ابتداي سال جاري نشان مي‌دهد سيستم بانكي ۲.۵ درصد از اين ۳ درصد را استفاده كرده است.

در تيرماه ۹۴ مانده کل سپرده‌ها به بيش از ۸۹۳۹ هزار میلیارد ریال رسيده كه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۶۷۷.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۲۳.۱ درصد و نسبت به پایان سال قبل معادل ۷۴۶.۳ هزار میلیارد ریال برابر با ۹.۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با ۵۲۸۲هزار ميليارد ريال و كمترين مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با ۲۰.۳ هزار میلیارد ریال است.

مانده کل تسهيلات بالغ بر ۶۹۸۰.۲ هزار میلیارد ریال است که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۹۸۹.۴ هزار میلیارد ریال يعني ۱۶.۵ درصدو نسبت به پايان سال قبل ۲۴۰.۴ هزار ميليارد ريال برابر با ۳.۶ درصد افزايش داشته است. بيشترين مبلغ تسهيلات مربوط به استان تهران با مانده ۴۳۷۶.۴ هزار میلیارد ریال و كمترين مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۲۲.۴ هزار میلیارد ریال است.

نسبت تسهيلات به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی ۸۷.۵ درصد است كه نسبت به پایان ماه مشابه سال قبل و پایان سال قبل به ترتیب ۵.۵ و ۵.۴ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد و همچنان با سطح مطلوب ۸۵ درصد فاصله دارد. نسبت مذکور در استان تهران ۹۱.۷ درصد و استان کهگیلویه و بویر احمد ۱۲۵.۸ درصد است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.