حسابان وب

کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی ازکار چه تکالیفی دارند؟

0 413

حسابداراپ

معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی، تکالیف کارفرمایان در برابر کارگر حادثه دیده ناشی از کار را تشریح کرد.


فینتو

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، محمد حسن زدا گفت: بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین اجتماعی، در صورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و مراتب را ظرف ۳روز اداری از تاریخ وقوع حادثه به صورت کتبی به سازمان تأمین اجتماعی اطلاع دهد.
وی با بیان اینکه قانونگذار، برای جلوگیری از بروز بیماری و کاهش حوادث ناشی از کار در محیط کارگاه، کارفرما را مکلف به رعایت استانداردهای شغلی و ایمنی کار کرده، تأکید کرد: در عین حال برای حفظ سلامت جسمی و روحی بیمه شده در مواقع بروز حوادث ناشی از کار نیز تکالیفی بر عهده کارفرما نهاده است.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: چنانچه کارفرما گزارش حادثه را خارج از مهلت تعیین شده( ۳ روز اداری)  به شعب تأمین اجتماعی ارائه کند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق بیمه شدگان، واحدهای اجرائی مجاز خواهند بود، پس از دریافت گزارش حادثه نسبت به بررسی و انطباق ان با ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی اقدام کنند.
زدا گفت: طبق ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی، چنانچه عدم توجه کارفرما به ایمن سازی محیط کار علت وقوع حادثه برای کارگر  باشد، سازمان تأمین اجتماعی ضمن انجام تعهدات قانونی به بیمه شده، خسارات وارده را نیز از کارفرمای مقصر به میزان درصد تقصیر وصول خواهد کرد.
وی اظهار داشت: به استناد قوانین تأمین اجتماعی، بیمه شدگان مشمول در صورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم، از کار افتاده و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آنها تعلق می گیرد.
زدا درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری در صورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز در صورت نیاز به این وسایل و پرداخت مستمری بازماندگان را از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه شدگان حادثه دیده ناشی از کار اعلام کرد.
معاون فنی ودرآمد سازمان تأمین اجتماعی گفت: در صورت ناشی از کار تلقی شدن حادثه، صرفنظر از هر میزان سابقه پرداخت حق بیمه، تعهدات قانونی مرتبط حسب مورد به بیمه شده و یا بازماندگان وی( در صورت فوت) ارائه می شود.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.