نرم افزارحسابداری صدگان

علت ضرورت افزایش سرمایه در بانک ها چیست؟

0 794

حسابداراپ

عیسی رضایی – مدیرعامل موسسه اعتباری کوثر

یکی از اهداف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی از افزایش سرمایه، احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بانک‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی پول و اعتبار (حداقل ۴ هزار میلیارد ریال) و احراز حداقل سرمایه مورد نیاز به‌منظور تبدیل شدن به بانک برای موسسات اعتباری غیر‌دولتی است.


ضرورت افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌دولتی کشور از دیدگاه‌های زیر قابل بررسی و توجه است.

۱- افزایش حجم پایه پولی کشور:

حجم نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۷۸۲۳.۸ هزار میلیارد ریال رسیده است، با همگن‌سازی مانده نقدینگی در پایان سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، رشد نقدینگی سال ۱۳۹۳ معادل ۳/ ۲۲ درصد بوده است. حجم پایه پولی کشور در پایان سال ۱۳۹۳ به ۱۳۱۰ هزار میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم پایان سال قبل (۱۱۴۹ هزار میلیارد ریال) معادل ۰/ ۱۴ درصد رشد داشته است.پیرو افزایش نقدینگی کشور حجم تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در سال ۱۳۹۳ به ۳۴۱۴ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به رقم سال قبل ۵/ ۴۴ درصد رشد داشته است. این مهم مستلزم افزایش سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر‌دولتی در افزایش توان ارائه خدمات و تسهیلات است.

۲- الزامات قانونی:

یکی از اهداف بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی از افزایش سرمایه، احراز حداقل سرمایه مورد نیاز بانک‌ها طبق مصوبات شورای‌عالی پول و اعتبار (حداقل ۴ هزار میلیارد ریال) و احراز حداقل سرمایه مورد نیاز به‌منظور تبدیل شدن به بانک برای موسسات اعتباری غیر‌دولتی است.

۳- اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه:

حداقل نسبت کفایت سرمایه که حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارایی‌های موزون شده به ضرایب ریسک است برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیردولتی ۸ درصد تعیین شده است که بانک‌ها و موسسات اعتباری با افزایش سرمایه نسبت مذکور را افزایش می‌دهند.

پندار سیستم

۴- افزایش میزان جذب سپرده‌:

جذب سپرده‌‌ها در موسسات اعتباری و بانک‌ها می‌تواند به نسبت ۱۲ برابر حقوق صاحبان سهام انجام شود که افزایش سرمایه به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش منابع بانک شود.

۵- افزایش ظرفیت‌های عملیاتی:

ظرفیت‌های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و… نسبت مستقیم با مبلغ «سرمایه پایه» و در نتیجه، با مبلغ سرمایه ثبت شده دارد. به‌عبارت دیگر، افزایش سرمایه موجب افزایش ظرفیت‌های عملیاتی، افزایش درآمدهای بانک و ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای سهامداران خواهد شد.

۶- بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار:

الف: با افزایش میزان منابع بانک، ظرفیت اعطای تسهیلات و فعالیت‌های اقتصادی بانک توسعه یافته و پیرو آن شاخص‌های سودآوری بانک بهبود پیدا می‌کنند.

ب: با بهبود وضعیت منابع و سود آوری بانک ریسک مالی بانک کاهش می‌‌یابد.

ج: با افزایش سهم بانک در فعالیت‌های پولی و بانکی، تعداد مشتریان بانک و حجم فعالیت‌ها و به تبع آن سهم بازار بانک افزایش می‌یابد.

۷- گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات نیز مستلزم افزایش نسبت کفایت سرمایه است.

۸- افزایش سرمایه بانک‌ها موجب هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد شد.

منبع:دنیای اقتصادمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.