نرم افزارحسابداری صدگان

روش تعيين ارزش معاملاتي املاک براساس اصلاحيه قانون ماليات مستقيم

0 601

حسابداراپ

براساس مواد ۵۴ و ۵۹ قانون ماليات هاي مستقيم ،مبناي اصلي محاسبه ماليات نقل و انتقال املاک و ماليات بر درآمد اجاري، ارزش معاملاتي املاک است.


براساس ماده ۶۴ اصلاحي، اين ارزش معاملاتي، توسط کميسيون تقويم املاک (متشکل از نمايندگان سازمان امور مالياتي کشور، وزارتخانه هاي مسکن و شهرسازي و جهاد کشاورزي، سازمان ثبت اسناد و املاک و نمايندگاني از شوراي اسلامي شهر) تعيين مي شود.

پندار سیستم

کميسيون مزبور مکلف است در سال اول ارزش معاملاتي را معادل ۲% ميانگين قيمت روز منطقه تعيين کند. اين رقم هرسال ۲% افزايش مي يابد تا زماني که به ۲۰% ميانگين قيمت هاي روز املاک برسد. تاريخ اجراي مفاد اين ماده از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي باشد.

منبع:سازمان امورمالیاتی کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.