نرم افزارحسابداری صدگان

جزئیات بیمه زنان خانه دارشاغل وغیر شاغل

0 794

حسابداراپ

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ضمن اعلام جزئیات حق بیمه زنان خانه دار که در قالب بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفته اند، گفت: این زنان از کمک دو درصدی حق بیمه دولت برخوردارند.

پندار سیستم


سیروس نصیری در مورد بیمه زنان خانه داری که در تحت پوشش تامین اجتماعی هستند افزود: براساس آخرین آمار خرداد امسال ، در حال حاضر ۲۷ هزار و ۴۱ زن خانه دار در بیمه مشاغل آزاد تحت پوشش قرار گرفتند که درمان نیز انتخاب کرده اند و همچنین ۴۶ هزار و ۵۴۵ زن خانه دار نیز بدون درمان تحت پوشش قرار گرفتند.

وی گفت: در قرارداد بیمه های مشاغل آزاد بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی وجود دارد که به طور دلخواه می توانند آنها را انتخاب و براساس آن حق بیمه پرداخت کنند.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد:این زنان۱۲درصد برای بازنشستگی، ۱۴درصد بازنشستگی و فوت و ۱۸ درصد بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی باید حق بیمه پرداخت کنند که در نهایت علاوه بر حق بیمه عنوان شده، دو درصد نیز دولت به عنوان حق بیمه به هر کدام از آنها کمک می کند.

وی گفت: این زنان در حرفه های دیگری مانند خیاطی ، آرایشگری و… اشتغال دارند و به اعتبار آن تحت پوشش سازمان قرار گرفته اند.

نصیری از بیمه بیش از ۶۶ هزار و ۲۱۴ زن خانه داری که شغلی ندارند و صرفا خانه دار هستند خبر داد و افزود: این زنان خود قرار داد بسته اند و از هیچ کمکی به جز دو درصد حق بیمه دولت برخوردار نیستند و مابقی حق بیمه را خودشان پرداخت می کنند.

وی به بیمه نویسندگان زن نیز اشاره کرد و گفت: زنان نویسنده در دو گروه تحت پوشش بیمه قرار می گیرند یکی از طرف وزارت ارشاد و دیگری از محل هدفمندی یارانه ها.

مدیر کل امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: ۱۰ درصد حداقل دستمزد را به عنوان حق بیمه وزارت ارشاد از طریق صندوق حمایت از نویسندگان پرداخت می کند و مابقی سهم بیمه را با توجه به انتخاب نوع بیمه خود این افراد پرداخت می کنند و همچنین از محل هدفمندی یارانه ها نیز ۱۰ درصد حداقل دستمزد، حق بیمه پرداخت می شود.

به گفته وی ، تاکنون ۶ هزار و ۵۸۷ زن نویسنده از سوی وزارت ارشاد  و ۲ هزار و ۷۳۳ زن نویسنده از محل هدفمندی یارانه ها تحت پوشش بیمه حرف و مشاغل آزاد تامین اجتماعی قرار گرفته اند.

منبع:مهرمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.