بخشنامه ۶۴-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۱۱(ابلاغ قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم)

0 75

هوفر

   به پيوست «قانون اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم» مصوب جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۳۱-۰۴-۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي که در تاريخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده است  و در روزنامه رسمي شماره ۸۰۱ مورخ ۲۹-۰۵-۱۳۹۴ منتشر گرديده است، جهت اطلاع و اجرا  ابلاغ مي گردد.

لازم به ذکر است وفق ماده ۲۸۱ قانون فوق الذکر، تاريخ اجراي قانون مذکور، به استثناي مواردي که در قانون يادشده ترتيب ديگري براي آن مقرر شده است، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مي باشد. ليکن کليه اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ماده (۹۵) اين قانون که سال مالي آنها از ۰۱-۰۱-۱۳۹۴ و بعد از آن شروع مي شود از لحاظ تسليم اظهارنامه، ترتيب رسيدگي و مقررات ماده (۲۷۲) و نرخ مالياتي، مشمول احکام اين قانون مي باشند.


  علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.