نرم افزارحسابداری صدگان

استفاده از تشکل‌های کارگری برای بازرسی‌ کارگاه‌ها

0 503

حسابداراپ

 اعمال بازرسی‌های مستمر از کارگاهها در کاهش دعاوی و پرونده‌های شکایات کارگران و کارفرمایان موثر است.


داوود امیری اظهار کرد: تنظیم روابط کار بر عهده وزارت کار است و موضوع کاهش یا افزایش شکایات کارفرمایی و کارگری در مراجع حل اختلاف به نحوه مدیریت و نظارت وزارت کار بر می‌گردد.

وی افزود: ممکن است دلیل بسیاری از این دعاوی به اوضاع اقتصادی کشور و تحریم‌های خارجی بازگردد ولی درصد بسیاری از پرونده‌های شکایات به دلیل آن است که وزارت کار وظیفه خود را در بحث بازرسی‌های کارگاهی به درستی ایفا نکرده است.

امیری تصریح کرد: بازرسان کار باید به کارگاه‌ها ورود و رعایت شدن حداقل‌های قانونی را بررسی کنند ولی متاسفانه این کار را انجام نمی‌دهند و تعدّد بنگاه‌ها و کم بودن تعداد بازرسان را بهانه قرار می‌دهند در صورتی که این توجیه مناسبی نیست.

پندار سیستم

رییس کانون شورای اسلامی کار خراسان شمالی در عین حال افزود: امروز بخش اعظمی از بازرسی‌ها از حالت فردی و سنتی خارج شده و مراکز بازرسی پیشرفته‌تر و کارشناسی‌تر شده‌اند از سوی دیگر وجود پایگاههای اطلاع رسانی موجبات دسترسی، کنترل و اعمال نظارت را فراهم کرده است.

وی کمک گرفتن از تشکل‌های کارگری برای انجام بازرسی های درون کارگاهی را مورد تاکید قرار داد و گفت: علیرغم آنکه انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی کارگری بارها آمادگی خود را برای کمک به وزارت کار اعلام کرده‌اند اما وزارت کار از پتانسیل آنها تا کنون استفاده نکرده است.

به گفته امیری، تشکل‌های کارگری با توجه به ارتباطاتی که با نیروهای کارگری و حتی کارفرمایی دارند می‌توانند با هزینه کم عهده دار این کار شوند.

منبع: ایسنامحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.