حسابان وب

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای

0 948
آکادمی محسن قاسمی

معاون اول رئیس جمهور، آیین نامه اجرایی ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

فینتوبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مطابق بند (الف) ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری خواهد بود.
در این خصوص، شورای اقتصاد دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی را طی مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ تصویب کرد. در همین خصوص هیئت وزیران نیز در جلسه ۵/۷/۱۳۹۴آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آیین نامه، فهرست پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژه های یادشده را در پایگاه اطلاع رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه‌های ارتباط جمعی اعلام نماید.
متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

ماده ۱- در این آیین نامه منظور از دستورالعمل، دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ شورای اقتصاد است و سایر اصطلاحات این آیین نامه در همان تعاریف ذکر شده در دستورالعمل به کار می روند.
ماده ۲- دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آیین نامه، فهرست پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه نمایند و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژه های یادشده را در پایگاه اطلاع رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه‌های ارتباط جمعی اعلام نماید.
تبصره- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها نسبت به انتشار فهرست پروژه‌هایی که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین می شوند، اقدام نمایند.
ماده ۳- متقاضیان خرید یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اعلام شده، تقاضای خود را به دستگاه اجرایی ذی ربط برای مشارکت ارسال کنند.
ماده ۴- دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای سرمایه گذار، نسبت به بررسی و احراز صلاحیت متقاضی و تهیه گزارش توجیهی فنی، مالی و اقتصادی اقدام و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در مورد پروژه‌هایی که بیش از یک متقاضی دارند، دستگاه اجرایی حسب شرایط ماده (۴) دستورالعمل، نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام نماید.
ماده ۵- استانداران مکلفند تمامی امکانات خود و دستگاه‌های اجرایی استان را برای جلب سرمایه‌گذاران به منظور واگذاری طرح‌های استانی و ملی استان بکار گیرند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۴ برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.