حسابان وب

سقف تضمین برای هر سپرده گذارمشخص شد.

0 650

حصین حاسب

سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می شود.


با تصویب هیئت دولت سقف تضمین برای هر سپرده گذار در بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ تعیین شد.

پندار سیستم

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۵/۱۳۹۴ به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- سقف تضمین برای هر سپرده گذار در هر یک از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در صندوق ضمانت سپرده‌ها برای سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴مبلغ یک میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱) ریال تعیین می شود.
۲- استفاده بانک ها و مؤسسات اعتباری از ظرفیتهای قانونی صندوق ضمانت سپرده ها منوط به پرداخت کامل حق عضویت مقرر در مهلت های تعیین شده توسط صندوق می باشد.
۳- تشخیص موارد و مصادیق سپرده نزد بانک ها و موسسات اعتباری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ایم برای اجرا ابلاغ شده است .محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.