حسابان وب

بیانیه مشترک اتاقهای بازرگانی،اصناف و تعاون درباره اصلاحیه مالیات

0 542
محل تبلیغ شما

اتاقهای بازرگانی، اصناف و تعاون ایران، طی یک بیانیه مشترک در خصوص اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم اعلام کردند: شالوده اصلاحات به عمل آمده در قانون مالیاتهای مستقیم مبتنی بر استقرار ‘نظام جامع اطلاعات مالیاتی’ است و استقرار این نظام را از مهمترین ضرورتها و زیرساختها برای دریافت عادلانه است.


پندار سیستم

این بیانیه که روز یکشنبه در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران قرائت شد، حاکیست: اجرای قانون اصلاحی مالیاتهای مستقیم در حالی آغاز می شود که به سازمان امور مالیاتی زمان سه ساله برای اجرای نظام جامع مالیاتی داده شده و طی این مدت نحوه رسیدگی مانند گذشته خواهد بود.
براساس این بیانیه افزایش اختیارات سازمان مزبور در دسترسی به اطلاعات اشخاص در کنار برقراری شیوه پراجحاف و ایراد ‘تشخیص علی الرس’می تواند پدیده ممیز سالاری را به اوج خود برساند و مودیان را باچالشی بی سابقه مواجه نماید.
برپایه این بیانیه، ضرورت دارد که دسترسی و استفاده از اطلاعات مودیان برای تشخیص مالیات، فقط در زمانی که ‘نظام جامع اطلاعات مالیاتی’مستقر شد و شیوه رسیدگی سیستمی جایگزین روش موجود شود، مجاز باشد.
همچنین یکی از پایه های نظام سالم و عادلانه مالیاتی، ضریب بالای سلامت اداری در سازمان امور مالیاتی و متصدیان تشخیص وصول مالیات ذکر شده که اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم اقتدار بی سابقه ای را به سازمان امور مالیاتی کشور بخشیده است.
بنابراین بیانیه، اقتدار سازمان مزبور در کنار یک تشکیلات شفاف و سالم می تواند بستر خوبی برای برقراری عدالت مالیاتی به دنبال داشته باشد و چنانچه سلامت و شفافیت متناسب با اقتدار سازمان امور مالیاتی افزایش یابد، تضییع حقوق دولت و فشار ناصواب به فعالان اقتصادی اتفاق نخواهد افتاد.
براساس بخش دیگری ازاین بیانیه، هنگامی که براساس نظرات مقام معظم رهبری، کشور باید به وسیله مالیات اداره شود، این موضوع مهم باید با متنی محکم تر در قانون درج می شد تا امید و اطمینان را در فعالان اقتصادی کامل نماید.
این بیانیه صراحت دارد، جرائم تعریف شده در قانون یادشده و مجازاتهای مربوطه بسیار سختگیرانه و غیرمنطبق با فرهنگ دریافت و پرداخت مالیات کشور است و این ایراد به ویژه تا زمان اجرای نظام جامع اطلاعات مالیاتی می تواند شرایط بغرنجی را متوجه فعالان اقتصادی سازد و نارضایتی آنها را به دنبال داشته باشد و
انتظار تجدیدنظر را مطرح ساختند.
اتاقهای مزبور در این بیانیه خواستار به زیر چتر مالیات آوردن اقتصاد زیرزمینی و بخش مالیات گریز اقتصاد کشور شده اند و تساهل و تعامل با مودیان کنونی مالیاتی تا زمان استقرار کامل نظام جامع اطلاعات مالیاتی را مورد تاکید قرار داده اند.
علاوه براین در قسمت پایانی بیانیه مزبور آمده است ، فعالان اقتصادی انتظار دارند، اتاقها به عنوان نمایندگان آنها در جریان تدوین آئین نامه های این قانون بطور موثر حضور یابند و توجه ویژه دولت را در این خصوص خواستار شده اند.

منبع:ایرناارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.