حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۴/۴۹ مورخ ۹۴/۵/۱۲(ابلاغ ارزش اجاري عملکرد سال ۱۳۹۳ املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه))

0 477

حصین حاسب

پندار سیستم

در اجراي مقررات تبصره ۲ ماده ۵۴  قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست لوح فشرده (CD) ارزش اجاري املاک شهر تهران ( مناطق ۲۲ گانه) حاوي صورتجلس کميسيون تقويم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مذکور، ضوابط اجرايي و جداول ارزش اجاري به انضمام نقشه هاي بلوک بندي املاک مزبور،جهت اجراء در شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، براي عملکرد سال ۱۳۹۳ ابلاغ مي گردد.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشورمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.