نرم افزارحسابداری صدگان

دارو مالیات ارزش افزوده ندارد، داروخانه‌ها تخلف نکنند.

0 490

حسابداراپ

دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اقلام دارویی و خدمات درمانی غیرقانونی است ولی بر اساس گزارش های رسیده ، برخی از داروخانه ها اقدام به دریافت مالیات بر ارزش افزوده می کنند.


پندار سیستم

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور گفت: دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اقلام دارویی و خدمات درمانی غیرقانونی است ولی بر اساس گزارش های رسیده ، برخی از داروخانه ها اقدام به دریافت مالیات بر ارزش افزوده می کنند.

به گزارش تسنیم، علیرضا طاری بخش افزود :‌ با توجه به معافیت انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی،خدمات درمانی(انسانی ، حیوانی و گیاهی ) و خدمات توانبخشی و حمایتی از مالیات بر ارزش افزوده، دریافت هر گونه وجهی تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از اقلام دارویی و خدمات درمانی در داروخانه ها و مراکز درمانی غیر قانونی است.
وی گفت: برغم تصریح قانونگذار و بر اساس گزارش های رسیده ، برخی از داروخانه ها اقدام به دریافت مالیات بر ارزش افزوده می کنند که با توجه به معافیت مذکور، دریافت هر گونه وجهی مازاد بر قیمت رسمی دارو و لوازم مصرفی درمانی؛ خلاف مقررات و گران فروشی است.
معاون سازمان امور مالیاتی گفت : نهادهای نظارتی ، گران فروشی دارو را بررسی و با خاطیان برخورد می کنند.
طاری بخش ادامه داد :‌ به منظور پیشگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی ؛ انواع دارو، لوازم مصرفی درمانی،خدمات درمانی(انسانی،حیوانی و گیاهی) و خدمات توانبخشی حمایتی از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و در صورت مواجهه با گران فروشی دارو، موضوع از طریق سازمان تعزیرات حکومتی قابل پیگیری است.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.