نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۴۱۸۴۶/ت ۵۲۰۴۸ ه مورخ ۹۴/۴/۴( آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴)

1 791

حسابداراپ

هیأت‌وزیران در جلسه ۳۱/۳/۱۳۹۴ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده (۱۱) قـانون رفع مـوانع تولیـد رقابت‌پذیــر و ارتقـای نظام مالـی کشـور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:


آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۱) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیرو ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ دستگاه اجرایی: دستگاه‌های اجرایی مجری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قوانین بودجه سنواتی.

ب ـ کالاهای موردنیاز طرح: کالاهای موردنیاز طرح اعم از مصالح و تجهیزاتی که در اجرای طرح پیش‌بینی‌شده و باعث تسریع در انجام عملیات اجرایی طرح توسط پیمانکار گردد.

ج ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

ماده۲ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود تا کالاهای موردنیاز طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقام مجاز از طرف وی و با موافقت سازمان تا سقف سی درصد (۳۰%) اعتبار مصوب سالانه مندرج در پیوست یک قوانین بودجه سنواتی هریک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به صورت غیرنقدی و یا اقساطی به شرح سایر مواد این آیین‌نامه خریداری نموده و به پیمانکاران طرح‌های مذکور تحویل دهند. اقساط اقلام خریداری شده از محل اعتبارات مصوب سال بعد یا سال‌های بعد طرح قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ـ دستورالعمل اجرایی فرآیند انجام کار و کاربرگ‌های مربوط حداکثر یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، توسط سازمان به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود.

ماده۳ـ کالاهایی می‌توانند مطابق این آیین‌نامه خریداری شوند که مرتبط با موضوع عملیات پیمان باشند.

ماده۴ـ شرایط خرید کالاهای موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر است:

الف ـ پرداخت سود متعلقه به خرید کالاها با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده دستگاه اجرایی (کارفرما) است.

پندار سیستم

ب ـ مراحل انعقاد قرارداد خرید کالاها به ترتیب زیر است:

۱ـ انتخاب طرح‌های واجد شرایط توسط دستگاه اجرایی

۲ـ اعلام طرح‌های انتخاب شده به سازمان با گزارش‌ها و مستندات ذی‌ربط شامل اطلاعات مالی و فنی طرح

۳ـ تأیید طرح‌های موردنظر توسط سازمان

۴ـ انتخاب فروشنده کالا از بین داوطلبین توسط دستگاه اجرایی، انعقاد قرارداد خرید کالا و ارسال یک نسخه از قرارداد نهایی به سازمان

تبصره ـ فرآیند خرید براساس قوانین مربوط از جمله قانون برگزاری مناقصات و انتخاب مناسب‌ترین پیشنهاد انجام خواهد شد.

ج ـ زمان اتمام اقساط نباید بیشتر از زمان پیش‌بینی شده برای اتمام طرح باشد.

ماده۵ ـ هزینه‌های تهیه کالاهای موردنیاز این آیین‌نامه در پیمان پیمانکاری به شرح زیر در اولین صورت وضعیت که پس از ورود به کارگاه تنظیم می‌شود، به حساب پیمانکار منظور می‌شود:

هزینه تهیه مصالح (به استثنای سیمان و آهن‌آلات) بر مبنای هزینه تمام شده به حساب پیمانکار منظور می‌شود. بهای سیمان و آهن‌آلات برطبق دستورالعمل‌های سازمان (مربوط به روش محاسبه مابه‌التفاوت نرخ آهن‌آلات و سیمان) به حساب پیمانکار منظور می‌شود.


معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
محل تبلیغ شما

1 نظر
  1. بهمن می گوید

    سلام بهمن بندرخواه هستم لطفان راهنمایی کنید که چگونه کالا و محصولاتم را تحویل بگیرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.