نرم افزارحسابداری صدگان

ازچکاوک بیشتر بدانید.

0 570

حسابداراپ

سامانه چکاوک يا انتقال تصوير چک، اواخر هفته گذشته، با حضور معاون اول رييس جمهور و رييس کل بانک مرکزي در بانک مرکزي رونمايي شد. بدين ترتيب از اين پس وصول چک در بانک هاي سراسر کشور به صورت الکترونيکي انجام مي شود.


به گزارش تسنيم، رييس کل بانک مرکزي در مراسم رونمايي از اين سامانه، با اشاره به اين که نظارت بر جريان مبادلات و پاياپاي چک هاي بين بانکي در فرآيند دستي و کاغذي غير ممکن بوده و به برخي مشکلات نظير اضافه برداشت بانک ها دامن مي زد، گفت: پس از آزمون نسخه اوليه اين نرم افزار در ارديبهشت سال گذشته، و نيز رفع مشکلات و مسائل اجرايي نسخه نهايي اين سامانه در مهرماه ۹۳، اين سامانه در ۴ استان زنجان، قم، قزوين و البرز عملياتي شد و همزمان اتاق پاياپاي اسناد بانکي در اين استان ها تعطيل شدند.

وي با بيان اينکه بيش از ۲۰۰ واحد پاياپاي در کشور که چندين دهه امور مربوط به مبادلات چک هاي بين بانکي را به صورت دستي انجام مي دادند طي اين مدت تعطيل شده است، گفت: با راه اندازي چکاوک تمام فرآيندهاي پاياپاي چک به صورت تمام الکترونيکي درآمدند.

از سوي ديگر در اين مراسم، جهانگيري معاون اول رييس جمهور با اشاره به مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و الزام بانک مرکزي به راه اندازي ۹ سامانه الکترونيک در اين راستا، سامانه چکاوک را يکي از سامانه هاي مهم در اين مصوبه عنوان و اظهار اميدواري کرد: تا پايان سال همه ۹ سامانه پيش‌بيني شده در مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي استقرار يابد.

گفتني است بعد از راه‌اندازي سامانه چکاوک، متحد الشکل شدن همه چک‌ها در دستور کار بانک مرکزي قرار خواهد گرفت و بر اين اساس چک‌هايي که تاکنون توسط بانک‌ها و در اشکال مختلف صادر مي‌شد، توسط بانک مرکزي و به يک شکل واحد منتشر خواهد شد.

هم چنين رونمايي از اين سامانه در حالي صورت مي گيرد که عدم پردازش الکترونيکي چک ها طي سال هاي گذشته باعث شده بود تا سطح کيفي خدمات چک با ساير ابزارهاي پرداخت کشور فاصله قابل توجهي داشته باشد و کندي فرآيند کارسازي چک ها به ويژه چک هاي بين استاني مانعي مهم در سهولت پذيري پرداخت هاي تجاري محسوب شده است. 

محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.