حسابان وب

تصويب نامه ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ مورخ ۹۴/۲/۱۰( عدم شمول حواله هاي ارزي پرداخت نقدي دوره تحريم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالياتهاي مستقيم)

0 315
آکادمی محسن قاسمی

با تصویب دولت، حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود، مشمول مالیات مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم نیست.


 هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۴.۰۲.۰۶ به‌پیشنهاد شماره ۶۶۴۱۶.۷۷۰۲.۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳.۰۴.۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به‌استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

حواله‌های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می‌شود از مصادیق ذکرشده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.


فینتو

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس جمهورتوضیح سایت: این تصویب نامه طی بخشنامه شماره ۲۱-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۳/۳ توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ شده است. 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.