حسابان وب

خدمات موسسه های حسابداری متنوع ميشود.

0 464
آکادمی محسن قاسمی

براساس یک بررسی که به تازگی انجام شده، بیش از دوسوم موسسه های حسابداری در نظر دارند گستره خدمات خود را تنوع ببخشند.تنها ۲۸ درصد از موسسه ها برنامه ای برای تغییر خدماتی که طی ۵ سال گذشته ارائه کرده اند، ندارند.
منابع انسانی و مشاوره مدیریت پرطرفدارترین خدمت بوده که بیش از یک سوم از موسسه ها درنظردارند آن را در آینده ارائه کنند و پس از آن ارائه مشورتهای مالی به کارفرمایان خصوصی در برنامه کار یک چهارم از موسسه ها قرار گرفته است.

فینتو

 منبع:حسابرس به نقل ازEconomiaارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.