خدمات موسسه های حسابداری متنوع ميشود.

0 54

براساس یک بررسی که به تازگی انجام شده، بیش از دوسوم موسسه های حسابداری در نظر دارند گستره خدمات خود را تنوع ببخشند.تنها ۲۸ درصد از موسسه ها برنامه ای برای تغییر خدماتی که طی ۵ سال گذشته ارائه کرده اند، ندارند.
منابع انسانی و مشاوره مدیریت پرطرفدارترین خدمت بوده که بیش از یک سوم از موسسه ها درنظردارند آن را در آینده ارائه کنند و پس از آن ارائه مشورتهای مالی به کارفرمایان خصوصی در برنامه کار یک چهارم از موسسه ها قرار گرفته است.

 منبع:حسابرس به نقل ازEconomiaارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.