حسابان وب

بخشنامه ۴/۹۴/۲۶۰ مورخ ۹۴/۱/۲۵(رسيدگي به پرونده هاي کليه مؤديان نظام ماليات بر ارزش افزوده با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه)

2 561

حسابداراپ

همانگونه که مطلع هستيد ماده «۳۴» قانون ماليات بر ارزش افزوده مقرر نموده،« مؤديان مشمول ماليات موضوع اين قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و ساير فرمهاي مربوط، ماشين هاي صندوق و يا ساير وسايل و روش هاي نگهداري حساب که سازمان امور مالياتي کشور تعيين مي کند، استفاده نمايند. مدارک مذکور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود.»


     با توجه به اجرايي شدن قانون ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ ۰۱/۰۷/۱۳۸۷ و گذشت چندين سال از شروع اجراي قانون و عدم پيش بيني ظرفيت رسيدگي نمونه اي در قانون مرقوم و لزوم  رسيدگي به کليه پرونده هاي مؤديان ماليات بر ارزش افزوده و عدم تکليف نگهداري دفاتر توسط فعالان اقتصادي پس از گذشت مدت ياد شده، لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند قبل از انقضاء مدت مذکور، ضمن شناسايي و ثبت نام کليه مؤديان حائز شرايط فراخوان هاي نظام ماليات بر ارزش افزوده، نسبت به رسيدگي پرونده هاي کليه مؤديان اين نظام مالياتي، با اولويت پرونده هاي سنوات اوليه اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده به ويژه پرونده هاي سنواتي که مدت الزام نگهداري دفاتر توسط مؤديان در حال انقضاء مي باشد، اقدام نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه بر عهده مديران کل محترم امور مالياتي مي باشد و نظارت آن با دادستاني انتظامي مالياتي خواهدبود.

محل تبلیغ شما

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور2 نظرات
  1. جواد فتاح زاده می گوید

    سلام
    چرا هیچگونه اطلاع رسانی وآگاه سازی در زمینه اظهارنامه هاودفاتر مشاغل و کلیه امور مالیاتی نمی شود واکثریت مودیان بعداز جریمه شدن وکار از کار گذشتن متوجه امور می شوند

  2. ادهمی می گوید

    اینکه رییس امور مالیاتی گفته که کلیه پرونده های مالیاتی باید بررسی شود همه اصناف با اینکه طبق گفته اداره دارایی برای سال های قبل توافق کرده اند چرا پرونده ها رادوباره بررسی می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.