حسابان وب

رهنمود حرفه ای پیشنهادی شماره ۳

0 452
آکادمی محسن قاسمی

هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB) به تازگی رهنمود حرفه ای پیشنهادی شماره ۳ (RPG 3) با عنوان «گزارشگری اطلاعات عملکرد خدمات» را منتشر کرده است.

فینتوتوسعه این رهنمود، نشانگر تعهد هیئت به رسیدگی به مسائل گزارشگری خاص بخش عمومی شامل آن دسته مسائلی است که به اطلاعات افزوده به صورتهای مالی مربوط هستند.

منبع : حسابرس به نقل ازIFAC


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.