حسابان وب

دستورالعمل مربوط به چگونگي انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه

0 1,535
آکادمی محسن قاسمی

دستورالعمل مربوط به چگونگي انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه توسط سازمان امورمالياتي منتشر شد.


اين دستور العمل براي تحقق هدفهاي ذيل طراحي شده است:

• تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه مؤسسات خيريه و عام المنفعه موضوع بند”ط” ماده(۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم.

• تبيين نحوه نظارت بر درآمد و هزينه فعاليت‌هاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (۱) ماده(۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم.

فینتو

• تعيين شرايط و ساز و کارهاي انتخاب نظار.

• اطلاع رساني به مؤسسات خيريه در خصوص تکاليف و مقررات مالياتي مربوط.

براي دسترسي كامل اينجا كليك كنيد.

منبع:سايت سازمان امورمالياتيارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.