حسابان وب

تصويب نامه ۱۶۱۰۹۱/ت۵۱۷۳۵ ه مورخ ۹۳/۱۲/۲۷(تعين ضريب حقوقي كاركنان دولت در سال ۹۴)

1 1,121
آکادمی محسن قاسمی

 

هيئت وزيران در جلسه ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۳ به پيشنهاد شماره۱۶۹۶۳۱ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران – مصوب ۱۳۸۹ – تصويب كرد:


۱- ضريب حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و قضات براي سال ۱۳۹۴ به ميزان نوزده هزار و پانصد و نود و هفت (۱۹۵۹۷) ريال تعيين مي شود.

۲- ضريب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، كارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ( از جمله كارمندان وزارت اطلاعات و شاغلين پست هاي سياسي وزارت امور خارجه) براي سال ۱۳۹۴ به ميزان يكهزار وسیصد و هفتاد و شش (۱۳۷۶) ريال تعيين مي شود.

۳- حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاه هاي اجرايي، موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي در سال ۱۳۹۴ به ميزان چهارده درصد نسبت به سال ۱۳۹۳ افزايش مي يابد.

۴- سقف افزايش حقوق كاركنان موسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومي غيردولتي، بانكهاي دولتي، بيمه ها و شركتهاي دولتي كه قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا ننموده اند، در سال ۱۳۹۴ چهار ده درصد تعيين مي شود.

۵-  حداقل حقوق و فوق العاده هاي مستمر (شاغلين) موضوع تبصره ماده (۷۶) قانون مديريت خدمات كشوري براي كارمندان دستگاههاي اجرايي مشمول اين قانون و ساير مشمولين ماده مذكور به استثناي مشمولين بند (۷) اين تصويب نامه در سال ۱۳۹۴ به ميزان هفت ميليون و پانصد هزار (۷،۵۰۰،۰۰۰) ريال و حداكثر حقوق و فوق العاده هاي مستمر اين قبيل كارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذكور در اين بند تعيين مي شود.

۶- حداقل حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران و مشتركان صندوق هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح و ساير صندوق هاي وابسته به دستگاههاي اجرايي به ميزان هفت ميليون و پانصد هزار (۷،۵۰۰،۰۰۰) ريال و حداكثر حقوق آنان نيز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگي تعيين مي شود.

تبصره- اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشی و قضات و وزارت اطلاعات و دیوان محاسبات کشور و کارمندان سیاسی و شاغل در پست هاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول این بند مستثنی می باشند.

۷- حداقل حقوق و فوق العاده شغل کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۴ به میزان پنج میلیون(۵،۰۰۰،۰۰۰) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان  هفت برابر  حداقل مذکور در این بند تعیین می شود.1 نظر
  1. رضا صاحبی می گوید

    متشکرم

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.