نرم افزارحسابداری صدگان

به روز رساني و ابلاغ سند راهبردي سازمان امور مالياتي کشور

0 1,071

حسابداراپ

معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان از به روز رساني و ابلاغ سند راهبردي سازمان امور مالياتي کشور مربوط به دوره چهار ساله ۱۳۹۳ لغايت ۱۳۹۶ خبر داد.

پندار سیستم


به گزارش رسانه مالياتي ايران، معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان امور مالياتي کشور با اعلام اين خبر گفت: اين سند راهبردي براساس اولويت هاي راهبردي ابلاغي از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و با تکيه بر توان کارشناسان اين سازمان تدوين شده و به تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است.

محمد رضا عبدي، تصريح کرد:سند راهبردي سازمان که شامل سه سرفصل اساسي اهداف،اقدامات استراتژيک و برنامه هاي عملياتي است،براساس نظام نامه اجرايي سامانه مديريت استراتژيک وزارت امور اقتصادي و دارايي و متناسب با تغيير شرايط متغيرهاي اقتصادي و قوانين و سياست هاي ناظر بر سازمان تدوين شده است.

وي خاطر نشان کرد: اين سند همچنين با توجه به بازخوردي که از اجراي اهداف کمي و اقدامات راهبردي به دست مي آيد، هر شش ماه روزآمد مي شود که از نتايج آن در اولين دوره روزآمدسازي، مي توان به تغيير اهداف راهبردي به ۲۸ هدف و اقدامات راهبردي و عملياتي به ۵۶ اقدام اشاره کرد. عبدي، در خصوص اهداف کمي راهبردي سازمان امور مالياتي در اين چهار سال گفت: افزايش ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي،افزايش سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي،افزايش نسبت ماليات از هزينه هاي جاري دولت، از مهمترين اين اهداف کمي راهبردي به شمار مي روند.

وي ادامه داد: افزايش شناسايي موديان جديد،اصلاح و بازنگري قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده،گسترش دامنه شمول قانون ماليات بر ارزش افزوده، افزايش خدمات الکترونيکي و غير حضوري، افزايش برون سپاري فعاليت هاي تصدي گري،ارتقاي شاخص سلامت اداري، افزايش دسترسي به پايگاه هاي اطلاعاتي درون سازماني و برون سازماني و اجراي طرح جامع مالياتي از ديگر اهداف کمي است که در اين چهار سال دنبال مي شود.

معاون پژوهش، برنامه ريزي و امور بين الملل سازمان، با اشاره به اينکه براساس اين سند استراتژيک، اقدامات راهبردي و برنامه هاي عملياتي براي سازمان مشخص شده، گفت: از مهمترين اين اقدامات و برنامه ها مي توان به ايجاد پايگاه اطلاعات موديان مالياتي در اجراي ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه، طراحي و اجراي آزمايشي نرم افزار يکپارچه مالياتي، تعريف و پياده سازي خدمات موديان، نصب صندوق هاي مکانيزه فروش در اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه ، الکترونيکي شدن پرداخت ماليات و ساده سازي فرآيند الکترونيکي پرداخت ماليات و تدوين برنامه جلوگيري از فرار مالياتي اشاره کرد.

عبدي ، همچنين خاطر نشان کرد: افزون بر اين موارد، برخي اقدامات راهبردي و عملياتي نيز تحت عنوان «بسته مفاهمه راهبردي» و «بسته نهادينه سازي راهبردي» از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي، به تمامي مراکز مسئوليت شامل معاونت ها، سازمان ها و بانک هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شده است . وي اظهار داشت: به منظور افزايش آگاهي عمومي نسبت به رويکرد و راهبردهاي سازمان و دريافت نقدهاي کارشناسان و ذينفعان، اين سند راهبردي در دسترس عموم قرار گرفته تا علاقمندان بتوانند با مراجعه به سامانه الکترونيکي مديريت استراتژيک سازمان به آدرس SAMA.INTAMEDIA.IR محتواي انتشار يافته را مشاهده و نقد و بررسي خود را انعکاس دهند.

وي اعلام کرد: حسب دستور وزير امور اقتصادي و دارايي، مبني بر پايش اسناد راهبردي مراکز مسئوليت در مقاطع زماني سه ماهه، سازمان امور مالياتي کشور نيز گزارش عملکرد تحقق يا عدم تحقق برنامه ها و تکاليف پيش بيني شده را در زمان مقرر تعيين و در سامانه الکترونيکي سما وزارت امور اقتصادي و دارايي بارگذاري مي کند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.