حسابان وب

امکان سواستفاده از کاهش نرخ سود

0 554

حصین حاسب

طبق آخرین آمار به دست آمده، عنوان می‌شود که در حدود٢٠ درصد از نقدینگى جامعه نزد موسسات اعتبارى قرار داشته که با کاهش نرخ سپرده بانکى این درصد بیشتر هم خواهد شد، لذا ضروری است که بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکى، دقت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی را در نظر بگیرد.


ابوالقاسم حکیمیان، در گفت‌وگو با ایلنا در خصوص بررسی جوانب کاهش نرخ سود بانکی، گفت: آنچه مسلم است اجماع لازم جهت کاهش نرخ سود بانکى در نزد اقتصاددانان و مسئولین پولى وبانکى کشور وجود داشته و تصمیم گیرنده اصلى این مسئله که شوراى پول واعتبار است، به کاهش نرخ سود تمایل دارد.

این کار‌شناس مسائل بانکی در ادامه افزود: هدف اصلى درکاهش نرخ سود، هدایت پول، نقدینگى و سوق دادن منابع به سمت بازار سرمایه، تولید و تعادل میان نرخ تورم ونرخ سودبانکى است که باید توازن لازم را بین هم داشته باشند.

وی تصریح کرد: ذکر این نکته حائز اهمیت است که از طرفى با کاهش سود بانکى، سود تسیهلات نیز کاهش می‌یابد، اما این کاهش درخصوص سپرده‌ها ٢تا٣ درصد بیشتر نخواهد بود، چرا که کاهش بیشتر موجب وارد آمدن شوک به بازار خواهد شد.

حکیمیان خاطرنشان کرد: در همین حال سوالی مطرح می‌شود که آیا کاهش نرخ سود تسهیلات نیز به همین میزان خواهد بود یا در بخش‌هاى مختلف اقتصادى، این نرخ متفاوت درنظر گرفته مى شود؟

پندار سیستم

این کار‌شناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه کاهش سود سپرده‌ها، قیمت تمام شده پول را براى بانک‌ها کم خواهد کرد، عنوان کرد: البته شرکت‌ها وبنگاه‌هاى وابسته به بانک‌ها ازکاهش نرخ سود بانکى جهت استفاده از اعتبارات و تسهیلات اعطایی بسیار خرسند خواهند شد.

حکیمیان گفت: به همین دلیل ایجاب می‌کند که بانک مرکزى تمهیداتى را درخصوص کاهش نرخ سود و پیامدهای ناشی از آن را مد نظر قرار دهد؛ اول اینکه این بانک باید نرخ جریمه اضافه برداشت بانک‌ها را نیز کاهش داده و نظارت خود را بر موسسات اعتبارى که از این فرصت بیشترین استفاده را خواهند نمود، بیشتر کند.

وی در ادامه افزود: چرا که این موسسات با ترفندهاى بانکى می‌توانند سپرده‌هاى مردم را جذب موسسات خود نموده و با ارائه جذابیت‌های مختلف برای سپرده‌گذاران، مانند تخصیص نرخ سود بالا‌تر و یا جوایز دیگر، منابع را به خود جذب کنند.

این کار‌شناس مسائل بانکی در پایان خاطرنشان کرد: هم اکنون طبق آخرین آمار به دست آمده، عنوان می‌شود که در حدود٢٠ درصد از نقدینگى جامعه نزد موسسات اعتبارى قرار داشته که با کاهش نرخ سپرده بانکى این درصد بیشتر هم خواهد شد، لذا ضروری است که بانک مرکزی برای کاهش سود سپرده بانکى، دقت و تمهیدات لازم برای جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی را در نظر بگیرد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.