حسابان وب

استقبال از پیشنهادهای گروه بازنگری

0 515
آکادمی محسن قاسمی

فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) از گزارش گروه بازنگری نظام راهبری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی (IPSASB GRG) درباره نظام راهبری آینده هیئت، که یک مرحله مهم در تقویت نظام راهبری و اعتبار آن است، استقبال کرد.گروه بازنگری در پی اجرای یک مشورتخواهی عمومی در سال جاری، چندین پیشنهاد مهم به فدراسیون بین المللی حسابداران ارائه کرده است.
یک مشورتخواهی عمومی درباره اثربخشی نظام اصلاح شده راهبری هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی پیش از ۲۰۲۰ انجام خواهد شد.

فینتو

 منبع:حسابرس به نقل ازIFACارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.