حسابان وب

قطع حلقه ماليات برارزش افزوده به زيان مودي است.

0 389

حسابداراپ

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد:مودياني که حلقه ماليات بر ارزش افزوده را قطع مي کنند، در ادامه زنجيره نظام ماليات بر ارزش افزوده زيان خواهند کرد.

فینتو


به گزارش رسانه مالياتي ايران، دکتر علي عسکري در نشست خبري روز دوشنبه ۱۸ اسفند ماه، گفت: برخي افراد سودجو با اين نيت که اعتبار مالياتي خود را نزد سازمان امور مالياتي بالا برده و در نهايت از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده شانه خالي کنند، وقتي اظهارنامه مي دهند اعتبار خود را بالاتر نشان مي دهند در حاليکه سيستم هاي مالياتي در زمان رسيدگي، مشخص مي کند که مودي در حلقه قبلي مالياتي پرداخت نکرده و در نهايت، استرداد ماليات به وي انجام نخواهد شد.

دکتر عسکري با بيان اينکه تا مهر ماه سال جاري، حدود ۳۶۰ ميليارد تومان نقدا به موديان نظام ماليات برارزش افزوده استرداد ماليات صورت گرفته، گفت: تا همين دوره زماني، حدود ۹۲۰۰ ميليارد تومان نيز در زمان ارايه اظهارنامه ، اعتبار مالياتي مودي با ماليات تهاتر شده است.

وي همچنين با اشاره به اينکه فراخوان قبلي نظام ماليات بر ارزش افزوده باعث بروز مشکلات و مسايلي در ميان برخي اصناف از جمله رستوران ها، چلوکبابي ها، تالارها و اغذيه فروشي ها شده بود، عنوان کرد: در فراخوان جديد سازمان، چلوکبابي ها، سالن هاي غذاخوري،سفره خانه هاي سنتي و اغذيه فروشي هاي زنجيره اي نيز مشمول ماليات بر ارزش افزوده شده اند و از ابتداي سال ۹۴، مکلف به اجراي تکاليف مقرر در قانون از جمله طي فرايند دريافت گواهينامه ثبت نام، وصول ماليات و عوارض ارزش افزوده از خريداران، ارايه اظهارنامه و واريز عوارض و ماليات بر ارزش افزوده به حساب هاي تعيين شده توسط سازمان امور مالياتي کشور هستند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.