نهایی سازی استاندارد شایستگی حرفه ای شریک حسابرسی

0 305

هوفر

هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری (IAESB)8 به تازگی استاندارد بین المللی آموزشی شماره (IES 8) با عنوان «شایستگی حرفه ای برای شرکای شاغل مسئول در قبال حسابرسی صورتهای مالی (تجدیدنظرشده)» را منتشر کرده است.این استاندارد به الزامات شایستگی حرفه ای برای شرکای شاغلی که مسئول حسابرسی صورتهای مالی هستند، می پردازد.

حسابان وب

 منبع:حسابرس به نقل از IFACارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.