نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۱۱۵/۹۳/۲۳۰ مورخ ۹۳/۱۰/۸(اطلاع رساني و پالايش اطلاعات موجود در سامانه ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم)

0 579

حسابداراپ

 پيرو دستورالعمل هاي صادره در خصوص موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، نظر به اينکه بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از سامانه دريافت اطلاعات موضوع ماده مذکور مشخص گرديد که حجم قابل توجهي از اطلاعات ارسالي توسط موديان به دلايل متعدد از جمله عدم درج شناسه ملي، کد ملي و شماره اقتصادي طرفين معامله و عدم درج صحيح و کامل نشاني طرفين معامله و يا استفاده از يک شناسه ملي، کد ملي و کد اقتصادي براي اشخاص متعدد و همچنين استفاده از کد ملي، شناسه ملي، کد اقتصادي ارسال کننده اطلاعات براي طرف هاي معامله و يا استفاده از شماره هاي غير معتبر(اعداد تکراري) و… توسط واحدهاي مالياتي قابل بهره برداري نمي باشد

و با توجه به اينکه اجراي طرح جامع مالياتي و استقرار و پياده سازي نظام نوين مالياتي بر پايه تمکين و حسابرسي مبتني بر ريسک در گرو جمع آوري، پردازش و بهره برداري از اطلاعات صحيح و کامل دريافتي از موديان ميسر خواهد بود، لذا مقرر مي دارد ادارات کل امور مالياتي به شرح ذيل اقدام نمايند:
۱-ادارات کل امور مالياتي با بررسي سامانه معاملات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نسبت به استخراج اطلاعات معاملات پرونده موديان برزگ خود که فهرست معاملات را دقيق و کامل ارسال ننموده اند و يا حجم قابل توجهي از اطلاعات ارسالي آنها در قالب فهرست امتناع بوده، اقدام نمايند.
۲- با برگزاري جلسات مشترک حضوري با موديان مشمول موضوع بند (۱) اين بخشنامه (ترجيحاً از طريق تشکل صنفي يا اتحاديه مربوطه) در خصوص مقررات موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و تکاليف موديان در اين راستا و جرائم متعلقه اطلاع رساني جامع و کامل صورت پذيرد.

پندار سیستم

۳-پس از اطلاع رساني با ارائه فرصتي يک ماهه براي موديان مذکور، اصلاح اطلاعات ارسالي قبلي، به صورت فصلي و در قالب لوح فشرده و نرم افزارهاي مرتبط درخواست گردد.
۴- ادارات کل امور مالياتي مکلفند در صورت عدم دريافت اطلاعات پالايش شده ظرف مدت مذکور، نسبت به صدور احکام رسيدگي موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و صدور ابلاغ برگ مطالبه جرائم موضوعه اقدام مقتضي معمول دارند.
دادستاني انتظامي مالياتي مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مي­باشد.
 
حسين وکيلي
معاون ماليات­هاي مستقيم


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.