- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

مصوبه مهم مالیاتی مجلس

بنگاه های اقتصادی نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام موظف به پرداخت مالیات شدند.


مجلس، بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح، آستان قدس رضوی و ستاد اجرایی فرمان امام را به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، سرانجام پس از ۱۳ روز بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در صحن علنی مجلس که دستور رسیدگی آن به طور متوسط در دو شیفت کاری برنامه روزانه نمایندگان قرار گرفته بود با بررسی و تصویب تکالیف مالیاتی برای آستان قدس و موسسات زیر مجموعه به همراه نیروهای مسلح و شرایط واگذاری قطعی زمین های مسکن مهر به متقاضیان پایان یافت.

نمایندگان مجلس روزگذشته درادامه بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با الحاق پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به طرح مذکور موافقت کردند که بر اساس آن به منظور برقراری عدالت آموزشی و اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی و تجهیز کلیه آموزشگاه های آموزش و پرورش با اولویت مناطق محروم و روستاها، آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرایی فرمان امام و سایر دستگاه های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون مالیات پرداخت نکرده اند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده می باشند.

همچنین در بخش دیگری ازاین پیشنهاد که با ۱۲۳ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن مورد تصویب قرار گرفت آمده است منابع حاصله صرفاً جهت توسعه عدالت آموزشی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا براساس آیین نامه ای که به این منظور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد هزینه نماید.

پیش از این رئیس سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که ۴۰ درصد اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف است.