حسابان وب

شرکت‌های دولتی درپرداخت مالیات پيشتاز شدند.

0 360

حسابداراپ

میزان مالیات علی الحساب پرداختی اشخاص حقوقی دولتی در نیم سال اول ۹۳ معادل ۲۰۹۷.۴ میلیارد تومان بوده در حالی که در همین ردیف ازدرآمدهای مالیاتی دولت برای نیمه اول سال ۹۲ رقمی معادل ۹۸۵ میلیارد تومان عملیاتی شده بود. میزان تحقق درآمدهای مالیات از این محل در سال جاری معادل ۴۸.۵ درصد از ارقام پیش بینی شده در بودجه را نشان می دهد.


حسابداری علیمرادی

 سهم مالیات شرکتهای دولتی در تامین درآمدهای مالیاتی دولت طی نیمه نخست سال ۹۳ افزایش پیدا کرد.
براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه عمومی دولت در نیمه نخست سال ۹۳، میزان مالیات علی الحساب و معوق پرداختی اشخاص حقوقی دولتی درمقایسه با دوره مشابه سال ۹۲ به ترتیب ۱۱۲.۹ و ۷۶درصد رشد داشته و به این ترتیب با سر جمع این دو ردیف درآمدهای مالیاتی، سهم شرکتهای دولتی در تامین منابع حاصل از مالیاتهای مستقیم دولت به رقمی معادل ۱۲.۸درصد می رسد در حالی که این سهم در دوره مشابه سال ۹۲ معادل ۱۰.۳درصد از کل مالیات های مستقیم بوده است.
مالیات علی الحساب پرداختی اشخاص حقوقی دولتی
میزان مالیات علی الحساب پرداختی اشخاص حقوقی دولتی در نیم سال اول ۹۳ معادل ۲۰۹۷.۴ میلیارد تومان بوده در حالی که در همین ردیف ازدرآمدهای مالیاتی دولت برای نیمه اول سال ۹۲ رقمی معادل ۹۸۵ میلیارد تومان عملیاتی شده بود. میزان تحقق درآمدهای مالیات از این محل در سال جاری معادل ۴۸.۵ درصد از ارقام پیش بینی شده در بودجه را نشان می دهد.
مالیات معوقه اشخاص حقوقی دولتی
در مورد پرداخت مالیات های معوقه نیز اشخاص حقوقی دولتی در نیمه نخست امسال رقمی معادل ۱۹۲۹.۶ میلیارد تومان به خزانه دولت واریز کرده اند در حالی که طی مدت مشابه سال گذشته میزان واریز به خزانه دولت از این محل ۱۰۹۲.۳ میلیارد تومان بوده است. این وضعیت گویای تحقق ۵۵ درصد از ارقام مندرج در بودجه سال ۹۳طی نیم سال اول است.
بنابرهمین گزارش میزان مالیات علی الحساب شرکت های دولتی در حال واگذاری نیز در نیمه اول رقمی معادل ۳۱.۲ میلیارد تومان برای نیم سال اول ۹۳به ثبت رسیده که این رقم در مدت مشابه سال ۹۲ معادل ۱۲.۲ درصد بوده است و به این ترتیب طی ۶ ماه اول سال بالغ بر ضمن افزایش ۱۵۵ درصدی این ردیف درآمد مالیاتی دولت ۹۹.۷ درصد از رقم درآمدی مصوب دولت در بودجه ۹۳ ازاین محل محقق شده است.
کل درآمدهای مستقیم مالیاتی دولت که شامل سه سرفصل مالیات بر اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد و مالیات بر ثروت می شوند دربودجه سال ۹۳ رقمی معادل ۳۶.۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که از این رقم طی نیمه نخست سال ۹۳ بالغ بر ۴۹.۵ درصد محقق شده است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.