بخشنامه ۹۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۸/۲۶(اصلاح مواد ۱۵و۱۶ آيين نامه اجرايي موضوع تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالياتها)

0 36

هوفر

  پيرو بخشنامه شماره ۶۴/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۳ موضوع ابلاغ مصوبه شماره ۶۲۴۰۰/ت۵۰۲۱۷ هـ مورخ ۴/۶/۱۳۹۳ هيات محترم وزيران در ارتباط با اصلاح مواد ۱۵ و ۱۶ آيين نامه اجرايي تبصره (۳) ماده ۱۳۹ قانون مالياتهاي مستقيم، به اطلاع مي رساند:


طبق نامه شماره ۸۰۷۷۹/۵۰۲۱۷ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۳ دبير محترم هيات دولت که در روزنامه رسمي شماره ۲۰۲۷۵ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آگهي گرديد، در مصوبه مذکور  به جاي عبارت” تا پايان سال ۱۳۸۹ ” عبارت” تا پايان سال ۱۳۹۰ ” تحرير شده است که به موجب نامه يادشده اصلاح گرديد.

بنابراين با عنايت به مراتب فوق عبارت ” تا پايان سال ۱۳۹۰ ” در سطر دوم پاراگراف سوم بخشنامه صدرالاشاره نيز به عبارت” تا پايان سال ۱۳۸۹″ اصلاح مي گردد.

 

علي عسکريارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.