حسابان وب

رمز اینترنتی پرداخت حق بیمه کارفرمایان به منزله امضای آنهاست.

0 466

حصین حاسب

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: رمز اینترنتی پرداخت حق بیمه کارفرمایان به منزله امضای آنهاست و باید در حفظ آن بکوشند.


پندار سیستم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب تصریح کرد: کد کاربری و رمزی که در جریان اجرای طرح ارسال الکترونیکی لیست حق بیمه در اختیار کارفرمایان قرار داده شده به عنوان امضای آنها محسوب می شود و مسئولیت هرگونه سوء استفاده متوجه کارفرمایان است.
قریب گفت: مسئولیت حقوقی و قانونی ارسال لیست اینترنتی و اطلاعات مندرج در آن با کارفرمایان است  و لازم است در نگهداری رمز دقت بیشتری کنند.
وی افزود: در صورت مفقود شدن و یا افشاء کد کاربری و رمز عبور در اسرع وقت به شعبه تأمین اجتماعی مربوطه مراجعه و اطلاع دهند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.