نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۳/۵۲۸ مورخ ۹۳/۷/۲۳(ماليات حقوق تكليفي اشخاص حقيقي كه مبادرت به ساخت ساختمان در املاك خود مي نمايند)

0 673

حسابداراپ

به قرار اطلاع در برخي ادارات امورمالياتي از اشخاص حقيقي (مالكان املاك) كه جهت ساخت ساختمان هاي خود با انعقاد قرارداد اعم از شفاهي يا كتبي با پيمانكاران (كلا يا جزئا) مبادرت به تخريب و ساخت ساختمان و آپارتمان حسب مورد مي نمايند مطالبه ماليات و جرائم تكليفي موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم و يا ماليات حقوق و جرايم موضوع فصل ماليات بردرآمد حقوق نموده اند ، لذا بدينوسيله مقرر مي دارد:


۱-     درخصوص مالكاني كه ساخت ساختمان را به پيمانكاران اعم از اينكه ساخت كل بنا را به يك پيمانكار بسپارند و يا باانعقاد قرارداد با پيمانكاران متفاوت به صورت جزء به جزء انجام پروژه را به آنها واگذار نمايند ، دراين حالت پرداختهاي انجام شده به پيمانكاران اعم از جزئي با كلي ، با توجه به اينكه اين گونه اشخاص (مالكان زمين) از اشخاص موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون نمي باشند لذا تكليفي به كسر و ايصال علي الحساب ماليات موضوع ماده ۱۰۴ قانون مذكور را ندارند.

همچنين نظر به اينكه دراين حالت مزد يا حقوقي از طرف اين گونه اشخاص (مالكان زمين ) پرداخت نمي شود بنابراين مشمول فصل ماليات بردرآمد حقوق نيز نمي باشند.

پندار سیستم

۲-     درخصوص مالكاني كه ساخت ساختمان را به صورت مشكاركتي به پيمانكار مي سپارند و در قبال آن درنهايت تعدادي واحد مسكوني ، اداري و … دريافت مي نمايند، دراين گونه موارد نيز باتوجه به مقررات قانوني اشخاص مذكور(مالكان زمين) تكليفي به كسر و ايصال ماليات تكليفي و حقوق ندارند.


علي عسكريمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.