- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاترو چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی منتشر شد.

آیین نامه جدید مربوط به روش های نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی توسط سازمان امورمالیاتی منتشر شد.


برای دریافت آیین نامه جدید تحریر دفاتر بر اساس قانون جدید مالیات‌های مستقیم اینجا کلیک کنید.