حسابان وب

چه نكاتي را هنگام صدور چك رعايت كنيم.

0 640
محل تبلیغ شما

از چک هايي که صادر مي کنيد، اسکن يا عکس تهيه و در بايگاني خود، نگه داري کنيد.


افرادی که از چک استفاده می کنند حتما این نکات را خوانده و در هنگام کار از آن استفاده کنند تا دچار مشکل نشوند:

۱- هيچ گاه چک سفيد امضا صادر نکنيد.

۲ – مراقب باشيد امضاي شما با نمونه امضاي بانکي يکي باشد. چون در غير اين صورت موجب مسئوليت و تعقيب کيفري خواهد بود.

پندار سیستم

۳- هنگام امضا، نام و نام خانوادگي خود را نيز کنار آن، به عنوان بخشي از امضا بنويسيد؛ يعني اگر امضاي شما از يک عبارت (نام و نام خانوادگي) و يک شکل (شکل امضا) باشد، امکان جعل امضا، کاهش مي يابد و در صورت جعل، اثبات و شناسايي جاعل ساده تر خواهد بود.

۴- روي چک دقيقا قيد کنيد، چک بابت چه معامله و يا تعهدي صادر شده است

۵- از چک هايي که صادر مي کنيد، اسکن يا عکس تهيه و در بايگاني خود، نگه داري کنيد.

۶- مبلغ و تاريخ صدور و گيرنده چک را روي قسمت جدانشدني دسته چک بنويسيد.

منبع:عصر ايرانارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.