نشست با کمیته مشاوره بازارهای سرمایه

0 202

هوفر

نمایندگان هیئت استانداردهای بینالمللی حسابداری (IASB) نشست بعدی خود با کمیته مشاوره بازارهای سرمایه (CMAC) را در روز ۱۶ اکتبر در دفتر هیئت در لندن برگزار خواهند کرد.موضوعهای موردبحث در این نشست شامل فعالیتهای تنظیم نرخ، اندازه گیری سرمایه گذاریهای اعلام شده به ارزش منصفانه، بازنگریهای پس از اجرای استاندارد بین المللی شماره ۸، ادغامهای تجاری تحت کنترل مشترک، پروژههای تحقیقاتی و اشتغال سرمایه گذار، مسائل مربوط به صورت وجوه نقد و موارد افشای مربوط به آن و اطلاعات غیرمرتبط با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) خواهد بود.

حسابان وب

منبع:حسابرس به نقل ازIFRSارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.