مجمع عمومي ساليانه مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۳ جامعه حسابداران رسمي ايران برگزارشد.

0 45

جلسه مجمع ‌عمومي ساليانه جامعه حسابداران رسمي ايران با خوش‌آمد‌گويي آقاي شيرخواني دبيركل جامعه آغاز شد. وي در ادامه گزارشي در خصوص دلايل عدم تشكيل مجامع عمومي نوبت‌هاي اول و دوم ارايه داد و از آقاي پوربهرامي رئيس هيئت‌عالي انتظامي جامعه براي ادامه كار جلسه دعوت به عمل آورد.


پس از انتخاب ناظرين و منشي جلسه دستور جلسه اعلام و آقاي رحمت‌الله صادقيان عضو و دبير شوراي‌عالي جامعه حسابداران رسمي گزارش سالانه شوراي‌عالي براي سال منتهي به ۲۹ اسفند ۱۳۹۲ را قرائت كرد.

سپس در ادامه، گزارش سال ۹۲ هيئت‌عالي نظارت توسط نماينده آن هيئت قرائت شد و پس از آن به دعوت رئيس جلسه برخي از حاضرين در خصوص عملكرد شوراي‌عالي به اظهار نظر پرداختند.

 آقاي شمشيرساز در سخنان خود اظهار كرد: مطالعه گزارش شورا‌ي‌عالي حاكي از كاهش حاشيه سودمان است. وي همچنين با استناد به گزارش شوراي‌عالي نتيجه‌گيري كرد كه مؤسسات بزرگ در حال بزرگ‌تر شدن و مؤسسات متوسط در جريان تحليل(كاهش) درآمد هستند.

سپس با استناد به اين نتيجه، سئوال كرد:” آيا بايد مؤسسات بزرگ بزرگ‌تر شوند و مؤسسات كوچك و متوسط تحليل بروند؟ آيا قرار است يك عدالت نسبي باشد يا قرار است قانون جنگل حاكم باشد؟ اين روند تا كجا پيش مي‌رود؟ جامعه چكار مي‌كندو اصلا چه استراتژي دارد؟”

آقاي شمشيرساز در بخش بعدي صحبت خود به مصاحبه‌اي از دبيركل اشاره كرد كه در آن مصاحبه دبيركل به حمايت از مؤسسات و حسابداران رسمي تأكيد كرده بود و اظهار داشت:” نشانه‌اي از اين حمايت نمي‌بينيم”.

سخنران بعدي آقاي هشي، عضو سابق شوراي‌عالي جامعه بود كه ضمن سخناني خطاب به شوراي‌عالي دوره پنجم اظهار داشت:” اين چه گزارشي است آقاي كرباسيان، آقاي جمشيدي‌فر؟ از قبول زحمتي كه داشتيد تشكر مي‌كنم ولي رفوزه شديد. هزينه اين يك صفحه كه خوانده شد چقدر است؟ آقاي شوراي‌عالي شما امانتدار پول ما هستيد. حساب و كتاب كجاست؟ صورت‌هاي مالي كجاست؟ ديوان عدالت خيلي جاها به يك عده برائت داد به يه عده نداد . حقوق جامعه را دستكاري كردند، كار دست دوم توزيع كردند، بورسي دخالت كردند. همه رو شما خوانده‌ايد؟ آخه اين چه گزارشي بود؟ حالا با عرض معذرت از دوستانم در شوراي‌عالي علي‌رغم رأيي كه به شما دادم با عرض معذرت گزينه دوم را علامت زدم. من در اين سال‌ها يك قران حق حضور در جلسات را نگرفتم. ميوه‌اي كه در تمام سال هيئت‌مديره، اعضاي شوراي‌عالي، كارگروه‌ها و هيئت‌نظارت مصرف مي‌كنند هزينه‌اش چقدر است؟ آقاي پوربهرامي نگوئيد دوره بعدي! گزارش هيئت‌نظارت هم كه حسابرسي انجام داده، دستمان مي‌داديد، اين همه هزينه هم نمي‌خواهد بكنيد. ما داريم درصد به شما مي‌دهيم. حالا براي ما يه اساسنامه نوشته‌اند به ترتيب شاغل و غيرشاغل. اين آقايان حساب پس بدهند. اگر حلال و حرام سرشان مي‌شود. آخه حساب پس بدهيد. با پول ما چكار كرديد؟ با عرض شرمندگي بنده حساب‌ها را تصويب نمي‌كنم. يك قدم برنداشتيد”.

در ادامه و در پاسخ به اظهارات آقاي هشي، آقاي صادقيان دبير شوراي‌عالي گفت: ” بخشي از اين گزارش مربوط هفت يا هشت ماه از دوران تصدي شوراي‌عالي چهارم كه شما نيز عضو آن بوديد مي‌باشد. ما معمولا در ارائه گزارش صورت‌هاي مالي را نمي‌خوانيم. گزارش فعاليت در سايت گذاشته شده است. ما بايد ياد بگيريم جناب آقاي هشي، امروز يك اساسنامه داريم كه ما هم وارث آن هستيم من نمي‌دانم اين اساسنامه غلط است يا درست ما امروز پاي‌بند اين اساسنامه  هستيم.

وي همچنين اظهار داشت: ” اختيار انتخاب حسابرس با شوراي‌عالي نيست و بايد در چارچوب اين اساسنامه جلو برويم. ما بر اساس اساسنامه هيئت‌عالي نظارت داريم”.

 بعد از آقاي صادقيان، آقاي ناصر محامي عضو هيئت‌مديره جامعه در پاسخ به اظهارات آقاي هشي و آقاي شمشيرساز مطالبي را بيان كرد. وي سخنان خود را با نقل قولي از جرج اورول نويسنده انگليسي آغاز كرد و گفت:” جورج اورول در كتاب قلعه حيواناتش مي‌گويد حيوانات با هم برابرند منتهي برخي از آنها برابرترند. اعضاي جامعه حسابداران رسمي ايران هم همه عضو جامعه هستند منتهي يك عده از آنها عضوترند. يكي از اين عضوتر‌ها جناب آقاي هشي است. آقاي دكتر هشي به جرأت مي‌توانم بگويم كه در تمام سال‌هاي گذشته يكي از افراد مؤثر جامعه حسابداران رسمي ايران بودند و تصميم يا سند پايه‌اي نبوده كه بدون نظر و بدون تأثير ايشان در جامعه نوشته شده باشد.

وي در ادامه افزود: “آقاي دکتر هشي امروز مطالبي رو مطرح فرمودند که برخي از آنها حقيقتاً، متأسفانه خلاف انتظار بود. به نظر من برخي از اين صحبتها كم‌بها بود. مشخصا صحبت ميوه کردن و ”من حق حضور نگرفتم“ حق حضور ۱۰۰ يا ۲۰۰ هزار توماني را گرفتن يا نگرفتنش هيچ فرقي ندارد. منتي بر جامعه نمي‌شود گذاشت”.

آقاي محامي خاطرنشان كرد: “من مي‌خواهم يه کمي پايه‌اي‌تر اين مطلب را مورد بحث قرار بدهم. ببينيد در طول ۱۰- ۱۲ سال گذشته، تمام تلاش بر اين بوده که در جامعه حسابداران رسمي ايران، اين موضوع جا بيافتد که تمام چالش جامعه، چالش حسابرسان دولتي و حسابرسان غير دولتي است. چنين چالشي اساساً از پايه غلط است. ما چنين چالشي هيچگاه نداريم. اصولا مديران سازمان حسابرسي و تمام کساني که در بخش دولتي اين حرفه کار مي‌کنند، آخر راهشان جامعه حسابداران رسمي ايران است. بسياري از مديران سازمان حسابرسي بعد از بازنشستگي به جامعه حسابداران رسمي ايران تشريف آورده‌اند و ما از خدماتشان استفاده کرده‌ايم. يکي از بهترين مؤسسات ما، مؤسسه‌اي است که اعضاي هيئت عامل سابق سازمان آن را اداره مي‌کنند. و ما هم در کار‌گروه‌ها سالهاست که از وجود ايشان استفاده مي‌کنيم. من مي‌خواهم عرض کنم كه  اساساً حرفه حسابرسي به لحاظ اقتصادي، نه در کشور ما، بلکه در دنيا در حد و اندازه‌اي نيست که در آن فراکسيون‌هاي اقتصادي تشکيل بشود.

عضو هيئت‌مديره جامعه حسابداران رسمي ايران گفت: ” فقط يک اشاره مختصر مي‌کنم. شما رد پاي کمپاني‌هاي نفتي را در کودتاي سال ۳۲ مي‌بينيد. رد پاي شرکتهاي بزرگ معدني را در کودتاي اوايل دهه ۷۰ شيلي مي‌بينيد. رد پاي شرکتهاي بزرگ صادرکننده و توليدکننده ميوه را در کودتاي گوآتمالا در دهه ۵۰ مي‌بينيد.ولي هيچ ردي از مؤسسات حسابرسي بين‌المللي در اينجاها نيست. حتي مؤسسات بين‌المللي بزرگ هم در مقايسه با شرکتهاي اينترنشنال شرکتهاي بسيار کوچکي هستند و در مقايسه با شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي داراي فعاليت اقتصادي بسيار کوچکي هستند. ما در درون جامعه هم چنين فراکسيوني نداريم که به منافع دولتي يا منافع غير دولتي تقسيم بشود. متأسفانه در اين آتش دميدند، هم از اين طرف و عده‌اي هم از اون طرف بودند كه امروز اينجا تشريف ندارند، آتش رو تشديد کردند. در حالي که اصل مسأله، حسابرسان درستکار و حسابرسان نادرست بود. آنچه که مانع اصلي توسعه جامعه ما بوده همين قضيه درستكاري و نادرستي است”.

 وي در ادامه افزود: ما در جامعه حسابداران رسمي ايران، در کارگروه‌هايمان در بخش اداره جامعه به جرأت مي‌توانم عرض بکنم بيش از ۸۰ درصد انرژيمان” انرژي به معناي اقتصاديش”، زمان، وقت، پول و امکاناتمون صرف جمع و جور کردن خراب‌کاري‌هايي است که اين دسته از مؤسسات حسابرسي و اعضا براي ما و خودشان فراهم کرده‌اند. ما اين را در مجامع خصوصي بارها گفته‌ايم. ما گزارش حسابرسي داريم در جامعه که بند اظهار نظر ندارد آقايان! بند اظهار نظر نداره! ولي صادر شده است.  سر تا سر جامعه را جستجو كنيد ، ظرف مدت ۱۰ – ۱۲ سال گذشته شما يک سند پيدا نمي‌کنيد که وضعيت جامعه را تحليل کرده باشد و چالش‌هاي اصلي جامعه را شناسايي کرده باشد. گروههاي فشار در درون جامعه چه کساني هستند؟ و در بيرون جامعه چه کساني هستند”.

آقاي ناصر محامي ادامه داد: ” امروز ما در جامعه حسابداران رسمي ايران، نه سازمان اداري درست و حسابي داريم که به آن اتکا کنيم و نه امکانات سازماني پيشرفته‌اي داريم که بتوانيم به آنها اتکا کنيم و نه کادر متخصصي داريم که کارهايمان را انجام بدهيم”.

وي در ادامه تأكيد كرد: “همه چيز بايد از نو ساخته بشود. همه چيز . صحبت‌هاي آقاي شمشيرساز رو هم مي‌خواهم مختصرا جواب بدهم. البته آقاي شمشيرساز صحبت‌هاي بااهميتي نگفتند که بخواهم زياد وقت شما رو بگيرم. ما در جامعه حسابداران رسمي ايران در کار اقتصادي مطلقاً نمي‌تونيم دخالتي کنيم. اين در سطح بسيار کلان اقتصادي کشور جواب داده شده است. دولت هم با تمام توان در طول سالهاي گذشته سعي كرده است از جريان اقتصادي خودش را كنار بكشد. ما يک سازمان حسابرسي ديگري نمي‌توانيم در درون جامعه حسابداران رسمي ايجاد كنيم و کار توزيع کنيم. اقتصاد قانون‌مندي‌هاي خاص خودش را دارد كه ربطي به قوانين حرفه‌اي ما ندارد. اين خود مؤسسات هستند که از لحاظ اقتصادي بايد خودشان رو تقويت کنند و خودشان را توسعه بدهند. به مصاحبه‌اي از آقاي دبيرکل اشاره کرديد، که ايشان در آن مصاحبه گفته‌اند که ”سياست ما حمايت از اعضاء است“ طبعاً همين‌طور است، منتهي از اعضاي درستکار. نه از اعضايي که هر ۶ ماه يک‌بار شريک عوض مي‌کنند. نه از اعضايي که چندين و چند پرونده در هيأت‌هاي انتظامي دارند. بنابراين من يک بار ديگر عرض مي‌كنم مي‌بايد چالش‌هاي اصلي حرفه حسابرسي مورد مطالعه قرار بگيرد و يک آسيب‌شناسي کامل انجام بشود و جهت حرکت جامعه مشخص شود. ما در حال حاضر در جامعه حسابداران رسمي با تصويب شوراي عالي يک سند پايه‌اي تنظيم مي‌کنيم. آن سند، سند توسعه پايدار حرفه حسابرسي است که اميدوارم بر مبناي اين سند، برنامه ۱۰ ساله و بر اساس آن برنامه ۱۰ ساله طرح جديد اساسنامه و همين‌طور طرح آموزش حرفه‌اي تنظيم بشود”.

آقاي محامي در پايان يادآور شد:” يک مطلب هم در مورد بهاي تمام شده گزارش حسابرسي خدمتتان عرض مي‌كنم و آن اينكه بهاي تمام شده گزارش حسابرسي ما ۵۰۰ ميليون‌ تومان است.

 در ادامه جلسه مجمع سالانه جامعه حسابداران رسمي ايران، آقاي نادريان گفت:” بنده و جناب آقاي دکتر هشي بالاخره ۴ دوره در عضويت شوراي عالي جامعه حسابداران رسمي بوده‌ايم و تقريباً مي‌شود گفت به تمام مسايل و چالش‌هايي كه اشاره کردند و برخي از آنها مشکلات ريشه‌اي جامعه است همه واقف هستند به خصوص بنده و ايشان. اما بحث اين است که اين جلسه، جلسه تصويب صورت‌هاي مالي نيست. اين جلسه تسويه حساب نيست، جلسه تصويب گزارش سالانه است، ضمن اينکه همه دقت کنند اينکه جامعه مشکل دارد سرجاي خودش… اما اين واکنش و اين پيام که بخواهيم با رأي منفي به شوراي عالي که خودمان انتخابش کرديم و همان‌طور که در گزارش اشاره شد، فقط ۴ يا ۵ ماه از کل عملکرد  ۹۲ رو داشته، اصلاً پيام خوبي نيست. ما بايد سعي کنيم از شوراي عالي که خودمان انتخاب کرده‌ايم حمايت کنيم. مشارکت کنيم، خود آقاي دکتر هشي و همه عزيزان پشت قضيه باشند، مشکلات رو يکي يکي حل کنند. اين مشکلات هم، با در طرح در جلسات و پشت ميکروفن حل نخواهد شد”.

سپس آقاي شمس احمدي به عنوان آخرين سخنران طي سخنان كوتاهي گفت: به نظر من توقع بالايي نبود که ما هم مي‌توانستيم صورتهاي مالي را داشته باشيم.اين جلسه که تمام شد، اما براي جلسه بعدي ضرر ندارد که صورتهاي مالي را همراه داشته باشيم.

در پايان جلسه مجمع،  براي تصويب گزارش سالانه شوراي‌عالي جامعه و تعيين حق حضور و روزنامه كثيرالانتشار از حاضرين در مجمع رأي‌گيري به عمل آمد و ضمن تصويب گزارش سالانه شوراي‌عالي جامعه و تعيين حق حضور اعضاي شوراي‌عالي روزنامه دنياي اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار آگهي‌هاي جامعه حسابداران رسمي ايران تعيين شد.

منبع:جامعه حسابداران رسمي ايران

 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.