نرم افزارحسابداری صدگان

رهنمودی برای ‌مؤسسه‌های حسابرسی

0 651

حسابداراپ

 در گزارشی که به‌تازگی از سوی مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ) منتشر شده، شش عنصر ممکن کیفیت حسابرسی معرفی شده‌اند.

پندار سیستماین گزارش به توصیف عناصر کیفیت حسابرسی که ‌مؤسسه‌های حسابرسی می‌توانند در تصحیح یا توسعه گزارشگری خود در نظر بگیرند، می‌پردازد که عبارتند از:
• رهبری ‌مؤسسه و فرهنگ مدیران رده‌بالا،
•  استقلال، بی‌طرفی و تردید،
•  فرایند، روش‌شناسی و عملکرد حسابرسی،
•  پیشرفت و شایستگی حرفه‌ای،
•  نظارت، و
•  سازمان و ساختار ‌مؤسسه.
سیندی فرملی (Cindy Formelli) مدیر اجرایی مرکز کیفیت حسابرسی می‌گوید: “مرکز کیفیت حسابرسی و اعضای آن بر این باورند که گزارشگری کیفیت حسابرسی می‌تواند با کمک به استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی، اعضای کمیته حسابرسی و دیگر ذینفعان در درک چگونگی حمایت مدیریت و عملیات یک ‌مؤسسه حسابرسی از عملکرد حسابرسیهای با کیفیت، اعتماد بیشتری نسبت به فرایند حسابرسی شرکتهای سهامی عام ایجاد کند.”
وی اشاره می‌کند در حالی که مراجع انتظام‌بخشی و تدوینگران استانداردها راههایی را برای افزایش شفافیت گزارش حسابرس و به‌روزرسانی مدل گزارشگری حسابرس کشف می‌کنند، این گزارش نیز نمونه‌ای از تلاش حرفه برای بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی با توجه به فعالیتهای بنگاه برای افزایش کیفیت حسابرسی است.
مرکز کیفیت حسابرسی مرتبط با انجمن حسابداران رسمی امریکا (AICPA) است. گزارش این مرکز در همان روزی منتشر شد که هیئت نظارت بر حسابداری شرکتهای سهامی عام امریکا (PCAOB) مدلی جدید را برای گزارشگری حسابرس پیشنهاد کرد که به‌منظور بهبود ارتباطاتی که حسابرسان ارائه می‌کنند، تهیه شده بود.
همه موضوعهای موجود در گزارشگری کیفیت حسابرسی در گزارش مرکز کیفیت حسابرسی با عنوان «منبع مرکز کیفیت حسابرسی: گزارشگری کیفیت حسابرسی» ذکر نشده‌اند و این گزارش، گزارش کردن همه این موضوعها را توصیه نکرده است. در عوض، گزارش یادشده برای کمک به حرفه در انتقال اطلاعات برای چگونگی حمایت سیستم کنترل کیفیت از عملکرد حسابرسیهای با کیفیت بالا و یا ابتکارهای بنگاه با هدف افزایش کیفیت حسابرسی، طراحی شده است.
این نوع اطلاعات در حال حاضر از سوی بعضی ‌مؤسسه‌های حسابرسی و از طریق مکانیزمهای مختلف شامل کمیته‌های حسابرسی بنگاه‌های مورد حسابرسی و کارکنان خود آنها گزارش می‌شوند. همچنین چندین ‌مؤسسه حسابرسی نیز در حال حاضر گزارشهای عمومی کیفیت حسابرسی را منتشر می‌کنند.
مرکز کیفیت حسابرسی ‌مؤسسه‌های حسابرسی را تشویق می‌کند تا گزارشگری خود را برای توصیف ویژگیهای رویه‌های خود در زمینه بنگاه‌های سهامی عام، تصحیح کرده و گزارشگری خود را برای توصیف هرگونه تغییر اخیری که در سیاستها و رویه‌های خود ایجاد کرده‌اند یا سرمایه‌گذاریهای اخیر در کیفیت حسابرسی، به‌روزرسانی کنند.
مرکز کیفیت حسابرسی همچنین در نظر دارد گزارش خود را برای انعکاس تغییرات در محیط انتظام‌بخشی و تدوین استانداردها، به‌روزرسانی کند.
منبع: Journal of Accountancyمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.