حسابان وب

بخشنامه ۲۱۳۸۹/۲۱۲/د مورخ ۹۳/۶/۲۴(ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري)

0 596
محل تبلیغ شما

روساي امورمالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي استان­ها
موضوع: ارسال راي وحدت رويه هيات عمومي ديوان عدالت اداري
دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ درخصوص شرايط برخورداري از معافيت موضوع ماده ۱۳۲ قانون ماليات هاي مستقيم
به پيوست دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۸ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در ارتباط با معافيت مالياتي موضوع ماده (۱۳۲) قانون ماليات هاي مستقيم اصلاحي مصوب ۲۶/۱۱/۱۳۷۶، مبني براينکه صرف ابطال پروانه بهره برداري سابق و صدور پروانه بهره برداري جديد براي مؤدي بدون تأسيس و بهره ­برداري واحد توليدي و معدني جديد نمي­تواند منشاء برخورداري معافيت مقرر در ماده (۱۳۲) «اصلاحي ۲۶/۱۱/۱۳۷۶» قانون صدرالذکر باشد؛ جهت اطلاع و اجراي مفاد آن ارسال مي گردد.

بنابراين لازم است ادارات امورمالياتي و هيأت­هاي حل اختلاف مالياتي باتوجه به لازم الاتباع بودن رأي وحدت رويه براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري در موارد مشابه (ماده (۴۳) قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵ و ماده (۸۹) قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۹۲)، در هنگام رسيدگي به پرونده هاي مؤديان محترم مالياتي مفاد دادنامه يادشده را در اين گونه موارد مبناي انجام اقدامات قراردهند. يادآور مي­شود که دادنامه يادشده در روزنامه رسمي شماره ۱۸۹۲۲ درتاريخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ منتشر گرديده است. مسئوليت حسن اجراي اين بخشنامه به عهده مديران کل امورمالياتي خواهدبود.
 
 عباس بهزاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.