حسابان وب

اساسنامه نمونه برای شرکتهای سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکری تدوين شد.

0 431
آکادمی محسن قاسمی

با تدوین اساسنامه نمونه برای شرکتهای سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکری توسط فرابورس ایران، مالکان دارایی فکری می‌توانند با رجوع به درگاه اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسه های غیرتجاری، نسبت به ثبت اساسنامه شرکت مورد نظر خود اقدام کنند.گفتنی است اساسنامه نمونه فرابورس برای شرکتهای سهامی خاص مبتنی بر دارایی فکری، در بخش «قوانین و بخشنامه‌ها» و زیرمجموعه «اساسنامه نمونه» مرکز اطلاعرسانی اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسههای غیرتجاری به آدرس http://sherkat.ssaa.ir و همچنین در مرکز اطلاع رسانی فرابورس ایران، در بخش راهنمای بازار دارایی فکری موجود است.

فینتو

منبع:سازمان بورسارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.