نرم افزارحسابداری صدگان

ارائه مفاصا حساب نقل و انتقال كارگاه ضروري است.

0 1,556

حسابداراپ

مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی گفت: طبق ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی،هنگام نقل وانتقال عین یا منافع کارگاه وموسسات مشمول این قانون ، انتقال گیرنده مکلف است گواهی سازمان مبنی بر نداشتن بدهی معوق بابت حق بیمه و ارائه مفاصا حساب را از انتقال دهنده مطالبه کند.


پندار سیستم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مهرداد قریب افزود: در زمان انتقال عین و یا منافع کارگاه اعم از اینکه به صورت قطعی، شرطی، رهنی ، صلح حقوق یا اجاره باشد ، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان تأمین اجتماعی در مورد بدهی بیمه ای واگذار کننده استعلام کنند.
وی گفت: سازمان تأمین اجتماعی ظرف پانزده روز از تاریخ ورود برگ استعلام به سازمان فرصت دارد پاسخ استعلام در خصوص بلا مانع بودن انتقال کارگاه و یا اینکه کارگاه دارای بدهی است را به دفتر خانه اسناد رسمی اعلام کند.
وی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نمی توانند بدون اخذ مفاصا حساب سازمان تأمین اجتماعی نسبت به تنظیم سند اقدام کنند، اظهار داشت: در صورتی که کارگاه دارای بدهی باشد، انتقال گیرنده می تواند در اجرای قانون تسهیل صدور اسناد اقدام به نقل وانتقال محل کند و در این صورت انتقال گیرنده وانتقال دهنده در خصوص پرداخت بدهی حق بیمه دارای مسئولیت تضامنی هستند.
قریب ادامه داد: همچنین وزارتخانه ها و موسسات وشرکت های دولتی، شهرداری ها و اتاق های اصناف در زمان تقاضای صدور ویا تجدید پروانه کسب مکلفند مفاصا حساب سازمان را از متقاضی مطالبه کنند.
مدیر کل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: در صورت عدم دریافت مفاصا حساب و انجام معامله بدون پرداخت مطالبات سازمان، انتقال گیرنده یا مالک کارگاه موظف به پرداخت بدهی خواهد بود  و سازمان تأمین اجتماعی نسبت به دریافت حق بیمه اقدام می کند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.