فاز دوم پروژه پیاده‌سازی ایکس بی آر ال اجراميشود.

0 21

مطابق با برنامه، زمان آغاز فایل‌بندی داوطلبانه شرکتهای تولیدی از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده و سایر شرکتها نیز به ترتیب نهایی شدن واژ‌ه‌نامه هر بخش از صنعت، از ابتدای سال ۱۳۹۴ فایل‌بندی داوطلبانه خود را آغاز خواهند کرد.


دکتر علی عبدالهی، مدیر فناوری اطلاعات سازمان بورس و عضو کمیته راهبری ایکس‌بی‌آرال (XBRL) بازار سرمایه گفت:در نهایت، نیمه دوم سال ۱۳۹۴ برای الزام شرکتها به ارائه گزارشهای مالی خود در قالب ایکس بی آر ال در نظر گرفته شده است.

منبع:سازمان بورسارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.