نرم افزارحسابداری صدگان

شرایط جدید پرداخت حقوق به بیکاران

0 523

حسابداراپ

به تازگی نیز برخی مسئولان کارگری از حذف نمایندگان کارگری از کارگروه های تشکیل شده در اینباره سخن گفته اند و عنوان شد: از ابتدا نماینده ای از کارفرمایان در این کارگروه ها حضور نداشته است و تصمیم گیری یکجانبه تامین اجتماعی و وزارت کار منجر به مخدوش شدن ۳ جانبه گرایی در تصمیم گیری ها خواهد شد.

به گزارش مهر، کارگروه هایی به دنبال نهایی کردن شیوه نامه جدید عملکرد صندوق بیمه بیکاری و سخت تر کردن شرایط استفاده نیروهای اخراجی بنگاهها از منابع این صندوق و جبران کسری منابع آن هستند. پذیرش اجباری مشاغلی که صندوق معرفی می کند بدون در نظر گرفتن بُعد مسافت و همچنین هم عرضی آن با شغل قبلی از جمله این موارد بوده که قرار است به عنوان شروط جدید استفاده از منابع صندوق بیمه بیکاری مطرح شود.
قانون برای روز مبادای کارگران و در زمان بیکار شدن غیرارادی آنها صندوقی را پیش بینی کرده که هر ماهه منابعی از طریق کارفرمایان و خود کارگران به آن صندوق ریخته می شود تا در زمان نیاز بتوان از ذخیره آن برای پرداخت به کارگران تا زمان پیدا شدن کار جدید استفاده کرد.
همچنین سهمی نیز برای دولت ها پیش بینی شده تا از این طریق بتوان منابع این صندوق را تقویت کرد و امکان بهتری برای حمایت از مشمولان قانون کار در زمان بیکار شدن اجباری و یا اصطلاحا اخراج، در جهت پرداخت دستمزد اضطراری استفاده کرد.
تا به اینجای کار، مشکلی وجود ندارد و کار بسیار مناسب و تصمیم هم بسیار درست است اما مسئله از جایی شروع شد که دولت ها نخواستند و یا نتوانستند به تعهدات خود در قبال کمک مالی به صندوق بیمه بیکاری عمل کنند.
همچنین سوء استفاده هایی نیز از سوی برخی افراد صورت گرفت و با پرونده سازی های صوری و به اصطلاح زد و بند بین کارگر و کارفرما، اخراج هماهنگ شده صورت گرفت و افرادی از این طریق توانستند منافعی را از این صندوق ببرند!
پرونده سازی برای دریافت حقوق از صندوق
طبق آخرین اعلام مسئولان وزارت کار، در حال حاضر حدود ۲۰۰ هزارنفر از افراد از طریق این صندوق تحت پوشش قرار دارند و در هر ماه به نسبت های متفاوتی حقوق دریافت می کنند. طی سال های گذشته نیز وعده ها و اظهارات فراوانی درباره لزوم تقویت منابع این صندوق داده شده است.
حالا خبر می رسد در وزارت کار کارگروه هایی با حضور نمایندگانی از کارگران، تامین اجتماعی و وزارت کار تشکیل شده و قرار است شیوه نامه های جدیدی درباره عملکرد این صندوق ارائه شود که به گفته کارشناسان بازار کار، در صورت نهایی شدن شرایط جدید؛ استفاده از منابع این صندوق برای کارگران و مشمولان قانون کار به مراتب دشوارتر خواهد شد.
به تازگی نیز برخی مسئولان کارگری از حذف نمایندگان کارگری از کارگروه های تشکیل شده در اینباره سخن گفته اند و عنوان شد: از ابتدا نماینده ای از کارفرمایان در این کارگروه ها حضور نداشته است و تصمیم گیری یکجانبه تامین اجتماعی و وزارت کار منجر به مخدوش شدن ۳ جانبه گرایی در تصمیم گیری ها خواهد شد.
ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه در قالب اجرای تبصره یک ماده ۶ قانون بیمه بیکاری کارگروهی در وزارت تعاون، کار و رفاه تشکیل شده که در مراحل ابتدایی کار، شیوه نامه ای بدون نظرخواهی از کارگران و کارفرمایان تهیه شد.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: البته در دو جلسه اول کارگروه، نمایندگان کارگران حضور داشتند ولی از کارفرمایان دعوتی به عمل نیامده است. نمایندگان کارگران نیز در راستای صیانت از منافع جامعه کارگری، مخالفت هایی با شیوه نامه جدید داشته اند.
حذف آرام نمایندگان کارگران از کارگروه ها

پندار سیستم

فتح الهی با اشاره به حذف نمایندگان کارگران و کارفرمایان از حضور در جلسات تصمیم گیری ادامه داد: ایجاد شرایط جدید درباره بیمه بیکاری می تواند محدودیت هایی را برای افراد جهت استفاده از صندوق بیمه بیکاری ایجاد کند.
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: به نظر می رسد ایجاد شرایط جدید استفاده از بیمه بیکاری که البته هنوز قطعی نشده با هدف کمک به منابع تامین اجتماعی و از سویی شائبه آمارسازی صورت می گیرد به نحوی که با اشتغال اجباری کارگرانی که از منابع این صندوق استفاده می کنند، می توان عنوان کرد اشتغال جدید ایجاد شده و آمار نادرست ارائه داد.
وی خاطرنشان کرد: اساس کار صندوق بیمه بیکاری این است که منابعی از سوی کارگران و کارفرمایان هر ماهه به این صندوق برود و در زمان نیاز، افرادی که به صورت ناخواسته بیکار شده اند بتوانند از منابع این صندوق تا زمان یافتن شغلی مناسب و حداقل هم عرض شغلی که داشتند، استفاده کنند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران افزود: با قوانین فعلی، افرادی که یکسال سابقه فعالیت در بنگاهی داشته باشند و به صورت ناخواسته بیکار شوند می توانند از منابع صندوق بیمه بیکاری استفاده کنند که حالا شرایط جدید می گوید کسری منابع صندوق باعث شده تا تامین اجتماعی از محل های دیگری تامین مالی انجام دهد.
به گفته فتح الهی، در قالب شیوه نامه جدید به دنبال کاهش میزان پرداختی های صندوق بیمه بیکاری هستند. حال اگر قرار است دیگر ۳ درصد سهم کارگران و کارفرمایان را دیگر دریافت نکنند، باید اعلام شود ولی اگر روال پرداخت سهم بیمه کارگران و کارفرمایان ادامه دارد، شیوه نامه جدید به دبنال جلوگیری از پرداخت ها به بیکار شدگان است.
این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: متاسفانه در شیوه نامه جدید مواردی وجود دارد که مخالف اصول ۲۳ و ۲۸ قانون اساسی و کنوانسیون های سازمان جهانی کار است. یکی از این موارد، مجبور کردن افراد به پذیرش مشاغلی است که از سوی صندوق بیمه بیکاری پیشنهاد می شود و افراد باید آنها را بپذیرند.
تدوین شیوه نامه جدید پرداخت حقوق به بیکاران
وی با اشاره به عدم حضور نمایندگان کارفرمایان در این کارگروه به عنوان پرداخت کنندگان حق بیمه به صندوق بیمه بیکاری ادامه داد: در عین حال، به دلیل مخالفت های نمایندگان کارگری، کارگران از حضور در جلسات حذف شده اند.
فتح الهی اینگونه اقدامات را نادیده گرفتن حقوق کارگران خواند و تصریح کرد: در هر صورت قرار است بدون حضور کارگران برای آنها تصمیم گیری شود. متاسفانه طبق شیوه نامه جدید که هنوز نهایی نیست، افراد مجبور می شوند مشاغلی را هم که در شان آنها نیست را بپذیرند.
نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران اظهارداشت: همچنین افراد باید مشاغلی را که در مسافت های طولانی نسبت به محل زندگی آنها قرار دارد را نیز بپذیرند چون در غیر اینصورت از دریافت بیمه بیکاری حذف می شوند و این اقدامات می تواند مصداق کار اجباری باشد.
به گفته وی، تاکنون کار به این نحو بود که افرادی که به دلایل ناخواسته بیکار می شدند از طریق ادارات کار تشکیل پرونده می دادند و تا ۷۰ درصد حقوق زمان اشتغال خود را از صندوق تا زمان پیدا شدن کار جدید و البته با سقف زمان پرداخت، دریافت می کردند و افرادی هم که تخصصی نداشتند به فنی و حرفه ای برای مهارت آمزوی معرفی می شدند، اما حالا می گویند هر کاری که پیدا شد افراد باید بروند انجام دهند.
فتح الهی خاطرنشان کرد: همچنین عنوان شده افرادی که از این طریق به کارفرمایان معرفی می شوند آنها موظف هستند تا ۶ ماه افراد را بپذیرند و پس از آن، با تصمیم خود عمل کنند که معلوم است پس از آن افراد اخراج خواهند شد و از اینرو، کارفرمایان رغبتی به جذب نیروی کار نخواهند داشت و تنها به دنبال جذب افراد معرفی شده از سوی صندوق بیمه بیکاری هستند.
این مقام مسئول کارگری کشور معتقد است: صندوق بیمه بیکاری باید روالی را پیش ببرد که کارفرمایان علاوه بر جذب نیروی کار جدید، از افراد معرفی شده صندوق نیز استفاده کنند نه اینکه بتوانند نیروهای خود را اخراج و از معرفی شدگان صندوق استفاده نمایند!


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.