نرم افزارحسابداری صدگان

تسویه حسابهای وزارت راه وشهرسازی با بدهی همان اشخاص

0 454

حسابداراپ

هیئت وزیران موافقت کرد بدهی های قانونی وزارت راه وشهرسازی( شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور-مدیریت ساخت وتوسعه راه های استان خراسان رضوی ) به اشخاص حقیقی وحقوقی وتعاونی تا سقف چهارصدمیلیارد ریال با اعلام وزیرراه وشهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذری به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.


پندار سیستم

با تصویب هیئت دولت بدهی های قانونی وزارت راه وشهرسازی تسویه می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت هیئت وزیران در جلسه ۱۶/۶/۱۳۹۳به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی ودارایی و راه وشهرسازی ومعاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند ر تبصره ۳ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشورموافقت کرد بدهی های قانونی وزارت راه وشهرسازی( شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل ونقل کشور-مدیریت ساخت وتوسعه راه های استان خراسان رضوی ) به اشخاص حقیقی وحقوقی وتعاونی تا سقف چهارصدمیلیارد ریال با اعلام وزیرراه وشهرسازی با بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذری به صورت جمعی-خرجی تسویه شود.
بر این اساس معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور طبق توضیحات ذیل جدول ۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور نسبت به ابلاغ ومبادله موافقتنامه معادل ارقام مورد تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی اقدام می نماید.
همچنین معادل مبلغ تسویه شده ، حساب اندوخته سرمایه ای در دفاتر شرکتهای ذی ربط بستانکار وبا رعایت مقررات قانونی مربوط به حساب سرمایه دولت در شرکت منظور می شود این مبالغ درآمد محسوب نمی شود ومشمول مالیات نیست.
بر اساس این مصوبه با اعلام ذی حساب شرکت دولتی ذی ربط، اقدام لازم حسب مورد برای اعمال حساب در دفاتر سازمان خصوصی سازی( تسویه بدهی اشخاص ) وخزانه داری کل کشور ( انعکاس عملیات جمعی- خرجی )برای انعکاس مبالغ تسویه شده معمول می شود.
این مصوبه در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.