حسابان وب

بخشنامه ۵۷/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۵/۱۴(ابلاغ جدول ضرايب تشخيص درآمد مشمول ماليات عملکرد سال ۱۳۹۲)

2 555
آکادمی محسن قاسمی

در اجراي مقررات بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون ماليات هاي مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ و اصلاحيه هاي بعدي آن، به پيوست يک عدد لوح فشرده (CD) مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ حوزه تهران مصوب کميسيون بند(الف) ماده مذکور به انضمام فهرست اصلاحات و تغييرات ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۱ با رعايت موارد ذيل به منظور تشکيل کميسيون هاي بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون در مرکز استان و ادارات امورمالياتي شهرستانهاي تابعه، ارسال مي گردد.

۱.   باتوجه به اينکه حداکثر تعديلات لازم در مجموعه ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ متناسب با اوضاع و احوال اقتصادي سال مذکور توسط کميسيون بند (الف) ماده ۱۵۴ اعمال شده است، انتظار مي رود مصوبات کميسيون هاي بند(ب) ماده ۱۵۴ قانون واجد حداقل تغييرات پيشنهادي در مجموعه مذکور باشد.
۲.   نظر به اينکه به جهت مشابهت هاي ساختاري فعاليتهاي اشخاص حقيقي و حقوقي از حيث نرخ سودآوري فعاليتها، ضرايب مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي در جدول ضرايب مالياتي عملکرد مزبور يکسان مي باشد، مقتضي است کميسيون هاي بند (ب) ماده ۱۵۴ قانون، پيشنهادات خود را قالب ساختار مذکور مصوب نمايند.
۳.   ادارات امورمالياتي مکلفند در هنگام اعمال ضريب و تعيين درآمد مشمول ماليات موديان، نکات و ضوابط اجرايي مندرج در مقدمه مجموعه مذکور را ملاک عمل قراردهند.
۴.   نظر به تشابه ساختاري فعاليتهاي اقتصادي در حوزه هاي جغرافياي همجوار، ضروري است ادارات کل امورمالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند تا تغييرات پيشنهادي لازم در اقلام ضرايب مالياتي به نحوي صورت پذيرد که واجد بيشترين هماهنگي ميان تصميمات کميسيون هاي شهرستانهاي تابعه استان باشد.

فینتو

۵.   باتوجه به موارد فوق، مقتضي است ادارات کل امورمالياتي با رعايت مفاد بند(ب) و تبصره هاي ۱، ۲ و ۴ ماده فوق الاشاره نسبت به تشکيل کميسيون مربوط در مرکز استان و ادارات امورمالياتي شهرستانهاي تابعه اقدام نمايند و ضمن انجام بررسي هاي کارشناسي و توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص جغرافيايي در صورت اقتضاء تغييرات لازم را در اقلام آن با ذکر دلايل مستند و کافي به عمل آورده و صورتجلسات مربوطه و اصلاحات پيشنهادي را صرفاً مطابق فرمهاي پيوست (شماره يک و دو) تنظيم و بصورت متمرکز ازطريق آن اداره کل، حداکثر تاتاريخ ۱۵/۶/۱۳۹۳، ازطريق سيستم چارگون به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند تا اقدامات قانوني به عمل آيد. موکداً اعلام مي گردد درخواستهايي که در قالب فرمهاي پيوست به صورت مرتب و مطابق طبقه بندي مندرج در جدول تهيه مي گردد، بايستي منضم به دلايل کافي و مستند بوده و به تاييد و امضاء همه اعضاء کميسيون رسيده باشد. بديهي است مواردي که مراتب فوق در آن رعايت نگردد، مورد بررسي و امعان نظر قرار نخواهدگرفت.
۶.   ضمن تاکيد بر لزوم دقت نظر کامل ادارات امورمالياتي در استخراج و اعمال دقيق ضريب مالياتي فعاليتها از مجموعه مذکور، ادارات کل امورمالياتي مکلفند فهرست مواردي که در اجراي مقررات تبصره ۳ ماده ۱۵۴ قانون تعيين ضريب مالياتي آنها به هيات حل اختلاف مالياتي احاطه مي گردد را به انضمام تصاوير آراء هيات هاي مزبور، هر سه ماه يکبار به دفتر پژوهش و برنامه ريزي ارسال نمايند.
مزيد اطلاع، مجموعه جدول ضرايب مالياتي عملکرد سال ۱۳۹۲ در دست چاپ مي باشد که به محض چاپ به تعداد لازم ارسال خواهدگرديد.

علي عسکري


2 نظرات
 1. مهران می گوید

  جداول رو نميشه براي دانلود بذاريد؟
  ممنون ميشم

 2. مدیر سایت می گوید

  باسلام و احترام
  متاسفانه لينك پيوست كه بروي سرور سازمان امورمالياتي است خطا مي دهد.
  درصورت دسترسي حتما به استحضار مي رسد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.