حسابان وب

الحاق تبصره ۲ به ماده (۱) آئین نامه اجرائی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور

0 782

حصین حاسب

هیئت وزیران با الحاق تبصره ۲ به ماده (۱) آئین نامه اجرائی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موافقت کرد.

پندار سیستمبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( ۱۱۳ ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب۱۳۸۲ـ و بند ز ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تصویب کرد متن زیر به عنواان تبصره ۲ به ماده ۱ آئین نامه اجرائی ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره این ماده به تبصره ۱ اصلاح شود.
تبصره ۲-کارفرمایان مذکور در این ماده می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده هزینه های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما ودولت و سایر هزینه های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما وپنجاه درصد حق بیمه سهم دولت ونیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را راسا پرداخت نمایند.
این مصوبه در تاریخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.