حسابان وب

اعلام مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره تابستان۹۳

0 358
آکادمی محسن قاسمی

موعد مقرر ارائه اظهارنامه سه ماهه دوم (فصل تابستان) سال۱۳۹۳ نظام ماليات بر ارزش افزوده از تاريخ ۱ الي ۱۵ مهرماه مي‌باشد.

فینتو


به گزارش رسانه مالياتي ايران، با توجه به اينکه آخرين مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر ارزش افزوده دوره دوم (فصل تابستان) سال ۱۳۹۳ از ۱ الي ۱۵ مهرماه مي باشد، موديان محترم مي توانند از طريق سايت عمليات الکترونيک ماليات بر ارزش افزوده به آدرس WWW.EVAT.IR نسبت به ارائه اظهارنامه و پرداخت ماليات اقدام نمايند.

بنابراين به کليه موديان محترم مشمول ماليات بر ارزش افزوده توصيه مي شود به منظور عدم تعلق جرايم، نسبت به اجراي کامل تکاليف مقرر در قانون از جمله تکميل و ارائه اظهارنامه مالياتي دوره مذکور و پرداخت ماليات و عوارض ابرازي، ظرف مهلت مقرر قانوني اقدام نمايند.

همچنين از موديان محترم تقاضا مي شود به منظور رفاه حال خود و ممانعت از تراکم مراجعه به سامانه ماليات بر ارزش افزوده و بروز مشکلات احتمالي، ارائه اظهارنامه را به روزهاي پاياني مهلت مقرر، موکول ننمايند.

منبع:سازمان امورمالياتي كشورارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.