حسابان وب

مدت اعتراض کارفرمایان به میزان حق‌بیمه و خسارات تأخیر

0 414
محل تبلیغ شما

براساس ماده ۴۲ قانون تأمین‌اجتماعی درصورتی که کارفرما به میزان حق‌بیمه محاسبه شده از طرف سازمان تأمین‌اجتماعی معترض باشد، می‌تواند ظرف سی‌روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم نماید.


پندار سیستم

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان تأمین‌اجتماعی مکلف است اعتراض کارفرما را در حداقل زمان در هیأت بدوی تشخیص مطالبات سازمان مطرح نماید و درصورت عدم اعتراض کارفرما، ظرف مدت مقرر یک‌ماه از تاریخ ابلاغ، تشخیص سازمان قطعی و میزان حق‌بیمه به همراه جرائم متعلقه با رعایت قانون اصلاح قانون جرائم مصوب ۸/۴/۸۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و ماده ۵۰ این قانون وصول خواهد شد.
لازم به ذکر است درصورتی که مبلغ مورد مطالبه حق‌بیمه بیش از یک‌میلیون و ۵۰۰هزار ریال باشد، کارفرما می‌تواند باتوجه به ماده ۴۳ قانون تأمین‌اجتماعی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی یا قانونی در هیأت‌بدوی تقاضای تجدید نظر را داشته باشد.
بر این اساس، آراء هیأت‌های بدوی درصورتی که مبلغ مورد مطالبه سازمان اعم از اصل حق‌بیمه یک‌میلیون و ۵۰۰هزار ریال یا کمتر باشد و یا اینکه در موعد مقرر مورد اعتراض واقع نشود، قطعی و لازم الاجرا خواهد بود، که در این صورت موضوع بدهی اعتراض شده در هیأت‌های تجدیدنظر تشخیص مطالبات قابل رسیدگی نخواهد بود، در هرحال به استناد ماده ۴۴ قانون یادشده، آراء و هیأت‌های تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.